Snel zoeken:
c Zie uw koning komt

Christus is koning
Aangekondigd in O.T. -Ps. 2: 6 en 7 (!)
Sion zijn residentie -Ps. 48:3
Zijn regering is gerechtigheid -Jes.32:1-4, 16-20
Afstammeling van David -Jer.23:4-6; 30:8-11;Hos. 3:5;
Zijn komst brengt vrede -Zach. 9:9,10
Aangekondigd in N.T. -Luk. 1:26-33

De koning werd geboren
Geboren als mens -Matth. 1:20,21; 2:1,2
Te Bethlehem -Matth. 2:3-6
Maar meer dan een mens -Matth. 22:41-46

Het koninkrijk nabij gekomen
Zo aangekondigd door Joh. de Doper -Matth. 3:2
Bekering noodzakelijk -Matth. 3:2; 18:3
Aanwezig in persoon v. J.Chr. -Matth.12:29; Luk. 17:21
De koning kwam -Matth. 21:1-11
het leek zo mooi, maar..........

De koning werd verworpen
Verwerping aangekondigd in O.T. -lijden-vgl. Luk. 24:26
en door J.Chr. -Mt. 21:33-42; Luk. 19:11-27 zie 14
Daarom IsraŽl verworpen -Matth. 23:37-39
Plaats aan het kruis -Matth. 27:29, 37

Het koninkrijk nu
Andere vorm-verborgenheid -Matth. 13:11, 34,35
Goed en kwaad tot de oogst -Matth. 13:30

Oorspr. Koninkrijk niet van de baan
Wij nu disc. v.t. koninkrijk, maar niet
Chr. koning van de Kerk betrof IsraŽl,
Kanašn, aarde
Zult gij in deze tijd? -Hand. 1: 6

De koning komt terug
Uw koninkrijk kome -Matth. 6:10
Wij meeregeerders -Luk. 22:29; Openb. 3:21.
De tijd-na Gr. Verdr. -Openb. 19:11-16; 20:4

Onze taak nu.....