Snel zoeken:
c Toekomst 13 - Blijven we Jezus Christus verwachten

Daniël 12:12
Schriftplaats Dn 12:12

De verwachting van gelovigen

a. Geen uitleg van Dan 12, we nemen dit vers slechts als springplank

b. Zondeval heeft alles bedorven. Sindsdien is er de verwachting van het herstel.
Verwachting is een kernwoord voor de christen.

c. Dat was het ook voor de OT gelovigen..Abraham, de vader van de gelovigen
wachtte 25 op een kind, en zag altijd uit naar de stad die de fundamenten
heeft, waarvan God ontwerper en bouwmeester is. Hb11:10

d. OT sluit met belofte: Ml 3:1; 4:5,6
De Bode is Elia
In die verwachting leefden Simeon en Anna en velen te Jeruzalem Lk 2:25; 2:38

e. Twijfel (?) in de verwachting bij Joh. de Doper : “Bent U Degene die zou
komen, of moeten wij een ander verwachten? Mt 11:3;Lk 7:19

f. Vaste verwachting bij Jozef van Arimathea, hij was een aanzienlijk raadsheer,
die ook zelf het koninkrijk van God verwachtte, en waagde het naar binnen te
gaan naar Pilatus en het lichaam van Jezus te vragen. Mk 15:43;Lk 23:51

g. Christus kwam, maar het leek een mislukking. Maar : de grondslag voor
de verlossing werd gelegd.
Let op de drie verschijningen of openbaringen in Hb 9:24-28

h. Hoe en wat verwachten wij
1. Jezus Christus als Heiland Fp 3: 20, 21 2. God dienen, zijn Zoon verwachten 1 Th 1:10
3. We verwachten de gelukzalige hoop en verschijning van de heerlijkheid Tt 2:13

De verwachting van de schepping en ons

De schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God. Rm 8:19
En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben,
ook wijzelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de
verlossing van ons lichaam. Rm 8:23

Terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast, ter wille
waarvan de hemelen in vuur gezet zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Wij echter verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en
een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. 2 Pt 3:13
Daarom, geliefden, daar u deze dingen verwacht, beijvert u onbesmet en onberispelijk voor Hem te worden gevonden in vrede. 2 Pt 3:14