Snel zoeken:
c DaniŽl en de ballingschap (606-636 v Chr)

1 De ballingschap met de verwoesting van de tempel was:
voor de vleselijk gezinde,fanatiek religieuze Jood een onaanvaardbare zaak >. Jr 7: 4

voor de geestelijk gezinde Jood een noodzakelijke zaak vanwege de afval
van de Joden > Ez 8 en 2 Kn 23:26,27

voor de realist een vervulling van de vloek zie Lv 26:33-39; Am 5:25-27

doel 70 jaar sabbatrust voor het land, 490 jaar niet echt sabbat gehouden Lv 26:34
reiniging van het volk dus geen definitieve verwerping > herstel Lv.26:44,45

les voor ons: Mt 18:18 betekent niet dat God de Gemeente niet tuchtigt bij
ontrouw > Op 2:5

2 De persoon van DaniŽl
niet persoonlijk deel aan de zonden van het volk: zie Dn 1:8;
vast besloten Gods wil te doen, ook in het vreemde land:
weet zich te gedragen t.o.v. overheidspersonen; zie Dn 2:14;
heeft vertrouwen op God wat verhoring van het gebed betreft; zie Dn 2:16,17;
stelt medewerking, het meebidden van zijn vrienden op prijs zie Dn 2:17,18, 23;
geeft God de eer > Dn 2:28;
schroomt niet Nebucadnezar te wijzen op zijn zonden > Dn 4:27
bestraft Belsazar in krasse bewoordingen > Dn 5:22,23
schaamt zich niet voor de dienst van zijn God > Dn 6:6
riskeert daarbij de dood omdat hij niet tot een mens wil bidden;
gaat door met bidden niet provocerend, ook niet stiekem, maar zoals hij
gewoon was > Dn 6:11,12

3 Aan zo iemand kon God zijn gedachten kwijt
aangaande de toekomst van de Zoon des mensen en
de toekomst van het volk van God. > Dn 2; 7-12


4 Praktische lessen: voorbeeld van DaniŽl en zijn drie vrienden, zie punt 2


5 Profetische lessen: de wereld en de aardse machten gaan voorbij, en de begeerte
in de wereld maar wie de wil van God doet blijft tot in eeuwigheid: 1 Jh 2:17. ill. Dn 1:21
het gaat om de verheerlijking van de Zoon des Mensen, om zijn koninkrijk.
Hij zal orde op zaken stellen. God maakt ons dit bekend opdat wij ons
daarnaar uitstrekken en ons daarin met Hem en met Jezus Christus verheugen