Snel zoeken:
c Motieven voor evangelisatie

Algemene inleiding:
er zijn: zuivere en onzuivere motieven
alleen zuivere bespreken?....nee, Schrift waarschuwt ook voor het verkeerde
eerst zuivere..nee, de Schrift begint vaak met het verkeerde te noteren >> Ko 3:12 vóór 3:16

Zuivere en onzuivere motieven zijn soms vermengd > zelfonderzoek nodig
Diverse zuivere motieven kunnen vermengd zijn, ze kunnen elkaar aanvullen
Diverse onzuivere motieven kunnen vermengd zijn en elkaar (helaas) versterken

Onzuivere motieven:
begeerte naar macht. 2 Ko 11:20
Bij Paulus werd dat niet gevonden 1 Ko 1:24
begeerte naar geld let op de waarschuwing in 1 Tm 3:8; 6: 5;1 Pt 5:2
Petrus wijst op de realiteit ervan > 2 Pt 2:3
vgl. Bileam; mannen te Efeze (Demetrius) 2 Pt 2:15; Hd 19:23-27
eigen roem soms ten koste van anderen> Gl 6:13; Fp 1:17
zelfhandhaving t.o.v groep/ kring - bang voor gezichtsverlies-Petrus Gl 2:11-14
cultuur / beschavings - motief - American way of life

Zuivere motieven:
toekomstmotief....Gemeente moet vol worden Rm 11: 25; 2 Pt 3:11-14
Voorbeeld Paulus, Zinzendorf
tijdsmotief... Markus>>terstond>>42 maal; er zit vaart in; het spoed zich voort
houdt aan: 1 Tm 4:13
gelegen of ongelegen 1 Tm 4:2
tijd is kort > 1 Ko 7:29; Rm 13:11,12
nacht komt waarin er niet gewerkt kan worden . Jh 9:4
de tijd gaat snel, gebruik ze wel
gehoorzaamheidsmotief-plichtsbesef
Paulus > niet gezonden om te dopen, maar evangelie verkondigen... > 1 Ko 1:17
> mij is de noodzaak opgelegd Ko 9:16
Dit geldt voor iedereen > gij zult mijn getuigen zijn getuigen..... Hd 1: 8
Denk aan opdracht aan Abraham, hij gehoorzaamde Gods bevel
Denk aan de man die het ezelsveulen afstond
Een gevaar is dat we het puur uit plichtsbesef doen >....koud hart
(maar het is ook geen hobby)
liefdesmotief
naar God toe. Hij heeft ons liefgehad
naar verlorenen toe 2 Ko 5:20
nauw ermee verbonden is
motief van barmhartigheid, ontferming
Contrast: Jona
Voorbeeld Paulus > Ef 2:1-10;1 Tm 1:12-15
1 Th 2: 8
verheerlijking van God en vreugde van God
knie buigen; offer v.d. volken Fp 2:11; Rm 15:16
>blijdschap in de hemel Lk 15
denk ook aan Rm 11: 33,36
beloningsmotief
is niet verkeerd als gezindheid goed is. Denk aan Mozes Hb 11:26; 1 Ko 9:23
je wordt er niet ‘slechter’ van.