Snel zoeken:
c Jezus Christus en zijn Bruid

Wie is de bruid? Twee meningen: Gemeente is de bruid / IsraŽl is de bruid.

Gemeente is de bruid
- dit is geen punt voor hen die leren dat de "Kerk van Adam af" bestaat
- wel punt voor hen die leren "Kerk bestaat pas vanaf de Pinksterdag".
Zij hebben te maken met twee meningen:
a Gemeente is de bruid ; b IsraŽl is de bruid.

Gemeente is de bruid
Argumenten:
I Verhouding man tot vrouw is beeld van Christus en de Gemeente > Ef 5:23-33

1e Tegenargument:
Hier heiligt Christus de Gemeente, In Op 19:7 doet zij het zelf.

Weerlegging: Hier heerst geen tegenspraak net zo min als tussen
uitverkiezing en bekering. Bovendien staat er ďHet is haar gegeven...Ē Op 19: 8
.
Als Op.19:8 op IsraŽl zou slaan, omdat zij zichzelf heiligt, dan zou > Za 13:1
niet op IsraŽl slaan, want daar is het ook geen eigen prestatie.

2e Tegenargument
Gemeente is Lichaam, hoe kan ze dan Bruid zijn?

Weerlegging: Gemeente is Gods akkerwerk hoe kan ze dan Gods 1 Ko 3:9
gebouw zijn?; Gelovigen zijn stenen in Gods huis, hoe kunnen ze
dan priesters zijn? 1 Pt 2: 5
Trouwens: dit klopt sprekend met Adam en Eva. Eva was Adams :
ďlichaamĒ ...Ēbeen van zijn beenĒ...en tevens was ze zijn vrouw. Ef 5: 22-33
Zie ook:

II "Want ik heb u aan een man verloofd om u als een reine maagd
aan Christus voor te stellen". Dit geldt de gelovigen te Korinthe 2 Ko 11:2

III Er staat dat ze zich versiert heeft "als een bruid voor haar man" Op 21:2
Ze wordt genoemd "De bruid de vrouw van het Lam" Op 21:9
Niet de bruid van de koning Ps.45

3e Tegenargument
De Schrift zegt duidelijk dat verhouding van God tot IsraŽl die is van Hs 2; Jr 31; Jr 2:2;
man-vrouw. Na ontrouw zal God IsraŽl hertrouwen 3:1; Ez.16.
Het huwelijk is gesloten op de Sinai.

Weerlegging: Openbaring. spreekt over bruid en huwelijk, niet over hertrouw
van een vrouw.. Mag je verbondsrelatie gelijkstellen met huwelijk? Ook wat
het Nieuwe Verbond betreft? Dat is een speculatie.

4e tegenargument: God heeft toch geen twee bruiden of vrouwen?

Weerlegging: De verhouding kun je te letterlijk nemen. Bovendien is er dit
verschil: IsraŽl wordt de vrouw van God genoemd; de Gemeente is de
vrouw van het Lam.

5e tegenargument: EliŽzer moet vrouw uit familie halen. In het evangelie
van Johannes is sprake van schapen van deze stal: de twee stammen Jh 10: 16; Jr 23: 1-8, plus schapen niet van deze stal: dat ziet op de tien stammen. Ez 34 geheel
De schapen worden gevormd door de IsraŽlieten Ps 77:21;78:52; 95:7
100:3; Mt.25 :31-46

Weerlegging: de andere schapen zijn de schapen uit de heidenen. De stal is
IsraŽl, er wordt niet over schapen uit een andere stal gesproken
In Mt. 25 gaat het er niet om wie de bruid is."Dan" ziet op de eindtijd. De
volken worden beoordeeld naar hoe ze deze mijn broeders hebben behandelt

6e tegenargument: In het boek de Openbaring wordt de bruid vergeleken
met Jeruzalem, de namen van 12 stammen en van 12 apostelen Op.21:9,10
genoemd. Dit staat in konnektie met de vrouw uit > Op 12.

Weerlegging: Nee het staat in contrast met de afvallige kerk, Babylon > Op 17; Op.3:12
Het nieuwe Jeruzalem staat in verbinding met de Gemeente. Rm 3:23; 5:1
De uitspraak "zij had de heerlijkheid Gods" geldt niet van IsraŽl. Zie Hd 7:55; 2 Ko 4:8; . Jh 17:22,23
Daalde neer uit de hemel. Dat kan niet van IsraŽl gezegd worden.