Snel zoeken:
Als Jezus zich omkeert

Verschillende keren lezen we in de evangeliŽn dat Jezus Zich omkeert om iets te zeggen of te doen dat voor de aangesprokenen van belang is. Hij keert Zich om:
* om een te impulsieve discipel terecht te wijzen (Mt 16: 23);
* om een bevreesde gelovige tot een openlijk getuigenis te brengen (Mk 5:30);
* om een menigte het belang van een keuze voor Hem voor te houden (Lk 14: 25);
* om met een blik een afgeweken discipel tot inkeer te brengen (Lk 22:61)

Daar zit voor ons wel wat in. Wij zijn soms ook wel eens te impulsief, bang om een getuigenis af te leggen, aarzelend om voor Hem te kiezen en hebben als we in de fout zijn gegaan inkeer nodig