Snel zoeken:
Twee korte toespraken

Iemand die ik goed ken heeft als spreuk: “Kort en goed is beter dan lang en goed en daarmee toets hij alle toespraken in bijzonder die bij de woordbediening. Hier volgen een paar korte toespraken:

Een heel korte toespraak
Een oude prediker zou een toespraak houden ten behoeve van weeskinderen waarvan er een aantal in de dienst aanwezig waren. Toen hij opstond om te gaan spreken, begaf zijn kracht hem en hij kon de toespraak niet houden, maar hij strekte zijn handen uit over de kinderen die vlak onder de preekstoel zaten en terwijl hij zijn gehoor aankeek kon hij alleen de woorden uiten: “ Vanwaar zullen we brood kopen opdat deze kunnen eten” daarna ging hij zitten. Zijn woorden hadden echter het gewenste effect want de collecte die werd gehouden bracht een recordbedrag op.

Nog een korte toespraak
Een zekere Dean Swift hield eens in Dublin een toespraak om zijn toehoorders op te wekken deel te nemen aan een weldadigheids-actie. De lengte van zijn toespraak schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Toen hij daarvan hoorde en hij weer moest spreken voor een soortgelijk doel, nam hij zich voor niet weer in dezelfde fout te vallen. Zijn tekst was: “ Wie zich over de arme ontfermt, leent de Heer; Hij zal hem zijn weldaad vergelden”. Nadat hij deze tekst nog eens en dat met veel nadruk gelezen had, voegde hij eraan toe:”Nu, beste broeders en zusters, u hebt de voorwaarde voor deze lening gehoord, als u zekerheid wenst voor uw belegging kom dan op met jullie ‘ stof der aarde’. Zijn korte en kenmerkende toespraak zorgde eveneens voor een recordbedrag in de daarop volgende collecte.