Snel zoeken:
c Loofhuttenfeest

Voorschrift: laatste van de feesttijden van de Here Lv 23: 34-43
een van de drie hoge feesten..optrekken naar Jeruzalem, oogstfeest Dt 16:13-17; 31:10;
2 Kr 8:13; Nm 29:12 Ex 23:16
De lezing van de wet om de zeven jaar moest gebeuren op het
Loofhuttenfeest Dt 31:10

Gehouden door Zerubbabel en Jozua na de terugkeer Ea 3:4
daarna tijdens Ezra’s onderwijs Nh 8:15-18

In tijd van Jezus Christus
feest van de Joden genoemd Jh 7:2

Pascha en Loofhuttenfeest
Pascha herinnert aan verlossing uit Egypte-is het begin
Loofhuttenfeest rust in het land maar terugblik op het wonen in tenten. vgl. Jz 21: 43-45
was het eindt.

Overzicht van de feesten volgens Lv 23
14-01 1. Pascha. Sterven van Christus
15-01 2. Feest van de ongezuurde broden 7 dagen lang
16-01 3. eerstelingen v.d. oogst ziet op opstanding van Jezus Christus
06-03 ? na 50 dg.
. 4 beweegbroden/Pinksteren uitstorting van de Heilige Geest
01-07 5. feest van het geklank
10-07 6. grote verzoendag
15-07 7. feest van inzameling-Loofhutten, gedurende 8 dagen

Lv 23:34-36; 39-44, vs. 40. ziet op “tijden der herstelling” Hd 3:21

Overzicht van de offers op Loofhuttenfeest
1e dag 13 stieren, 2 rammen, 14 schapen, spijsoffer en 1 geitebok Nm 29:12-38
2e dag 12 stieren, 2 rammen, 14 schapen, spijsoffer en 1 geitebok
3e dag 11 stieren, 2 rammen, 14 schapen.,spijsoffer en 1 geitebok
4e dag 10 stieren, 2 rammen, 14 schapen, spijsoffer en 1 geitebok
5e dag 9 stieren, 2 rammen, 14 schapen, spijsoffer en 1 geitebok
6e dag 8 stieren, 2 rammen, 14 schapen, spijsoffer en 1 geitebok
7e dag 7 stieren, 2 rammen, 14 schapen, spijsoffer en 1 geitebok
8e dag 1 stier, 1 ram, 7 schapen, spijsoffer en 1 geitebok

Feest in de toekomst Na komst van Jezus Christus en de bevrijding van Israël Zc 14:16-19

Vrolijk zijn ! Dt 16:15
Denk aan “zij begonnen vrolijk te zijn “