Snel zoeken:
H.A.I. 02 Wet en genade

‘We zijn niet onder de wet, maar onder de genade” (Rm 6:15)

Ironside vertelt dat hij in Oakland in Californië onderwijs gaf aan een aantal jonge indianen . Een ervan was een jongeman met een behoorlijke dosis verstand. Op een zondagavond nam hij deze knaap mee naar een jeugdsamenkomst. Daar werd gesproken over de brief aan de Galaten en het speciale onderwerp was “wet en genade”. De jongelui kwamen er niet goed uit wat het onderscheid tussen die beide was en een van hen vroeg: “ Ik ben benieuwd of onze indiaanse vriend hier wat over zeggen kan.”
Deze stond op en zei: “Laat mij proberen duidelijk te maken wat het verschil is tussen wet en genade. Het is zoiets als dit: Toen mijnheer Ironside mij ophaalde hebben we een lange treinreis gemaakt. Op het station waar we uitstapten zag ik boven het perron een bord hangen met de woorden: “Verboden te spugen”. Ik keek naar dat bord en toen naar de grond en zag dat er overal gespuwd was. Is dat niet vreemd als er op het bord staat “ Verboden te spugen”? Toen kwam ik in Oackland en werd ontvangen door een dame die me vandaag te eten heeft gevraagd. Terwijl zij het eten klaarmaakte keek ik om me heen en alles was even mooi. Prachtige schilderijen, een glanzende piano,mooie meubelen. Terwijl ik dat alles zo bekeek keek ik ook rond of er een bord hing met “ spuwen verboden”. Maar noch in de voorkamer, noch in de achterkamer kon ik zo’n bord ontdekken. Ik vond dat wel spijtig want als de mensen nu eens overal hier spuwden, dat zou toch wat wezen! Maar toen keek ik naar het vloerkleed en ik zag nergens dat er gespuwd was. Dat was vreemd. Waar het bord hing “spuwen verboden” spuwde men maar raak en terwijl er in dat mooie huis geen bord hing , spuwde niemand op de vloer. Maar nu begreep ik het: dat bord op het station was “wet’ en hier in dit huis heerste “genade”. Men houdt zo van dit mooie huis dat men het schoon wil houden. Ze hebben geen bord nodig om te weten dat ze niet moeten spugen. Ik denk dat dit de zaak van wet en genade duidelijk maakt. Toen hij ging zitten was er een gemurmel ban instemming te horen en de leider van de bijeenkomst zei: “Ik vind dit de beste illustratie van het verschil tussen wet en genade die ik ooit gehoord heb”