Snel zoeken:
H.A.I. 11 Boven op de biertonnen

“Wat voor voordeel had je toen van de dingen waarvoor je je nu schaamt? Want het einde ervan is de dood”

Het volgende heeft Ironside meegemaakt als jonge soldaat bij het leger des Heils. Het speelt in Amerika en moet gezien worden tegen de achtergrond dat veel christenen daar en toen tegen elk drankgebruik waren. Maar toch is het niet uit de tijd of zou het alleen maar voor Amerika geldig zijn.

Ironside vertelt dat er onder de heilssoldaten een meisje was uit een heel goddeloos gezin dat gelovig was geworden in Jezus Christus. Haar vader was kroegbaas en moest van het geloof en de kerk niets hebben. Maar door het leven van zijn dochter veranderde er wat bij hem en op zekere avond zagen alle soldaten van het Leger des Heils hem tot hun verbazing de zaal instappen. Aan het eind van de dienst kwam hij naar voren, beleed zijn zonden en nam Jezus Christus aan als zijn Heiland.
Direkt had de bekeerde kroegbaas wel door dat zijn beroep niet al te best strookte met het leven als christen. Men stelde hem voor zijn zaak te verkopen, maar hij wilde niet dat een ander de kroeg overnam om wat hij later noemde “deze goddeloze vloeistof” te verkopen.
In plaats daarvan ging hij naar de autoriteiten en vroeg vergunning voor een wel erg vreemde dienst in de open lucht.
Op een plein vlak bij zijn kroeg maakte hij van de biertonnen een soort piramide. Het Leger des Heils ging er in een kring om heen staan en trok met muziek en zang een menigte mensen aan. De kroegbaas klom op de piramide en zei: ‘Prijs God, ik sta nu op de biertonnen ,jarenlang zat ik eronder” Daarop vertelde hij hoe hij tot bekering was gekomen en nodigde de mensen uit ook tot de Heiland te komen. Vervolgens klauterde hij naar beneden en stak de hele piramide van biertonnen in brand en dat gebeurde onder het zingen van liederen.

Ironside vervolgt met: wat een merkwaardig getuigenis van de kracht van het evangelie van Jezus Christus werd hier afgelegd. De kroegbaas vond ander werk en was voortaan een prachtig voorbeeld van de realiteit van Gods redding.

Het verbaast me dat de autoriteiten daar in Californië dit spektakel en de brand toestonden, maar Ironside vertelt het als ooggetuige dus moeten we de realiteit van het gebeuren wel aanvaarden. Als iemand met een beroep dat hij niet passend vindt met zijn christen-zijn, hoeft hij dat niet op deze spectaculaire manier aan te geven, maar laat het wel duidelijk zijn voor zijn omgeving dat hij ermee kapt.