Snel zoeken:
H.A.I. 21 Niet alleen noodzakelijk, maar ook voldoende

“Er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen volgens het getuigenis op zijn eigen tijd” (1 Tm 2:5,6).

Veel christelijke mensen gaan er wel vanuit dat het offer dat Jezus Christus bracht op het kruis van Golgotha noodzakelijk is om gered te worden, maar lang niet allen beseffen dat zijn werk ook voldoende is om de hemel te beërven. Ze menen dat er nog het een en ander bij moet.

Ironside vertelt in dat opzicht een anekdote van een mevrouw die in het ziekenhuis een Ierse jongen van een jaar of vijftien opzocht . Toen ze zijn vertrouwen gewonnen had bleek hij open te staan voor de boodschap van het evangelie. De bezoekster hield hem voor dat we allemaal zondaars zijn en dat we het offer van Jezus Christus nodig hebben om gered te worden.
De jongen was Rooms-katholiek opgevoed en hij opperde dat er penitentie en biecht nodig was, maar gelukkig liet hij Jezus Christus niet buiten beschouwing.

Op een morgen kwam de dame weer bij hem en het viel haar op dat zijn gezicht straalde van blijdschap. Ze informeerde wat er had plaatsgevonden dat hij zo blij keek. De jongen antwoordde: “ Mevrouw ik wist dat Jezus noodzakelijk was, maar sinds gisteren weet ik dat Hij ook voldoende is”.

Wat een geweldige ontdekking had die jongen gedaan. Zelf heb ik die ontdekking ook gedaan en dat gaf me vrede in mijn hart.
De Bijbel zegt, dat we “volmaakt zijn in Hem”, dat God ons in Hem geaccepteerd heeft.

Het is geen kwestie van Christus plus goede werken; Christus plus kerkbezoek; Christus plus de doop; Christus en je best doen; Christus en het avondmaal. Het is niet Christus plus!
Die andere zaken zijn niet onbelangrijk, maar voor de redding van een zondaar is het Christus alleen.” Christus plus” is een vals evangelie, Christus alleen is de boodschap van de Bijbel.

Hij is noodzakelijk, maar Hij is ook voldoende !!