Snel zoeken:
De strijd niet tegen bloed en vlees

Inleiding: Strijd als gevecht (Rom. 13:12; 1 Kor. 9:7; 14:8; 2 Kor. 6:7; 7:5; 10:3 vv; Fil. 1:30; Kol. 2:1; 1 Thes. 5:8; 1 Tim. 1:18; 6:12; 2 Tim. 2:4, 7; 1 Petr. 2:11; 4:1);
Strijd als wedkamp (1 Kor. 9:26; 2 Tim. 2:5).

Soorten strijd:
Strijd van de zondaar: Luk. 13:24.
Goede strijd van het geloof: 1 Tim. 1:18; 6:12; 2 Tim. 4:7.
Strijd in het evangelie: Fil. 1:27; 4:3; 1 Thes. 2:2.
Strijd voor het geloof: Judas vers 3.
Strijd tegen de zonde buiten ons: Hebr. 12:4.
Strijd in de gebeden: Kol. 4:12; 6:18.
Strijd tegen de overheden, machten, wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Wat het niet is:
Niet tegen de inwonende zonde - is geoordeeld - dood rekenen.
Niet excorsisme - duiveluitwerping - machtswoord - geen wapenrusting
Niet bezit van de geestelijke zegeningen

Wees krachtig in de Heer: 1 Sam. 30:6; 2 Tim. 2:1.

De Wapenrusting Gods aandoen: niet die van Saul -David.
God heeft die.
Wapenrusting van de duivel: Luk. 11:22
Het is de wapenrusting van de Gezalfde, van Christus, waarmee Hij straks de strijd voert. Die strijd voeren wij nu al op geestelijk gebied.
De nieuwe mens: Ef. 4:24 nieuwe mens aandoen-kleed; 6:11 wapenrusting Gods aandoen
We verdedigen niet onze hemelse positie als mensen op aarde, maar we verdedigen als hemelse mensen onze positie op aarde.

De listen van de duivel:
overste v.d. wereld - brullende leeuw 1 Petr. 5:8 (Jak. 4:7).
god van deze eeuw - engel des lichts - 2 Kor. 11:14.

Bloed en vlees:
vlees en bloed beërven het Kon. Gods niet (1 Kor. 15:50).
ging ik (Paulus) niet te rade met vlees en bloed (Gal. 1:16).
vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard (Matt. 16:17).
daar nu kinderen aan bloed en vlees deel hebben (Hebr. 2:14).
niet te strijden tegen bloed en vlees (Ef. 6:12, vgl. Joh. 1:13; 6:53)
machten in de hemelse gewesten, maar strijd op aarde d.m.v. mensen: 1 Joh. 4:1-6 beheersers van deze duistere wereld.

De Wapenrusting Gods: nemen d.w.z. God geeft die
Probleem: Gaat het om objectieve zaken, die we hebben ontvangen of om morele eigenschappen:
Waarheid - de waarheid van God of waarachtigde houding?

Bekleding:
lendenen omgord met waarheid, zie Ef. 4:24 (20) Jes. 11:5
in volle licht van de werkelijkheid zoals God die ziet
(niet kleren omhoog gorden - soldaat geen lang kleed)
borstharnas de gerechtigheid, Jes. 11:5; 59:17!
ieder geven wat hem toekomt; alles juiste plaats
voeten geschoeid - toerusting van het evangelie van de vrede,
vrede verkondigen - Ef. 2:15 - Jes. 52:7 - vrede in Christus vgl Ef. 4:2

Wapens:
schild van het geloof,
praktisch geloofsvertrouwen - Ps. 35:2 - trouw - vertrouwen v. Chr.
helm des heils/behoudenis
zekerheid behouden te zijn - Jes. 59:17 (1 Thes. 5:8 de hoop - hier behoudenis zelf)
zwaard des Geestes (kort zwaard - verdedigend) - woord van God
het woord van God - Jes. 11:4; Openb. 19:13 - Er staat geschreven....

De strijd is verdedigend - geen rugdekking - geen vlucht. Attent blijven: geen verlof - Pred. 8:8

Gebed:
in de Heilige Geest
gebed en smeking
waakt met volharding
smeking voor alle heiligen
en voor Paulus met oog op diens prediking