Snel zoeken:
038 Gastvrijheid is een deugd

Richteren 19:11
Gastvrijheid

Aanwijzingen in het O.T. Voorbeeld: Abraham; Lot > herbergt engelen Contrast > Richt. 19:11-15

Aanwijzingen Ev/Hd. Mt 25:35,38,43; contra Lk 9:51-56
Huis te Bethanië > Lk 10: 38 ontving Hem. >Hd 16:15;17:7; 21:8,16; 28:7

Oproepen in de brieven Rm 12:13; Hb 13:2 > sommigen > engelen
Eis aan oudste > 1 Tm 3:2; Tt 1:8
Eis aan weduwen > 1 Tm 5:10 > TT 1:8

Er zijn grenzen
Geen dwaalleraar - wel degenen die uitgaan voor de Naam
Geen klaplopers - 2 Th 3:6-13
Contrast tussen 2 en 3 Joh. (niet ontvangen >< wel ontvangen)
Denk ook aan 2 Kn 4:9

Wie is dwaalleraar? Hij die de leer van Christus niet brengt.
Niet een verschil van bepaalde uitleg, maar de kern van de boodschap
ontkend
Satan komt als een engel des lichts of als een brullende leeuw

Dwaalleer van die tijd Ontkenning dat Jezus werkelijk mens was.
Lichaam was minderwaardig > een kerker waaruit mens bevrijd moest worden

In huis ontvangen
Wat betekent in huis ontvangen >niet in de kamer te woord staan, maar geen gastvrijheid verlenen
vgl. Lk 10:38
niet groeten > geen zegengroet meegeven
Betekenis van moderne groeten gaat altijd terug op geestelijke wensen:
bijv. Good bye = verbastering van God be with you; A Dieu = God aanbevolen.
Grüß Gott = zo groete u God

Wanneer gemeenschap met iemands zonden ?
door mee te doen >Ef 5:7,11 vgl. Ps 5:18
door ‘handoplegging’ je een maken of stellen in ambt >1 Tm 5:20
door zondig systeem niet te verlaten Op 18:4 als God daartoe oproept
door dwaalleraar te steunen.

Maak van je huis niet een bruggehoofd voor de vijand.

Let op volgende termen:
Valse broeders: Gl 2:4; 2 Ko 11:26;
Valse apostelen: 2 Ko 11:13;
Boze arbeiders: Fp 3:2
Valse leraars: 2 P2:1; 1 Jh 4:1