Snel zoeken:
c Man - vrouw verhaal in 1 Tm. 2:8-15

1-Timotheüs 2:8
1. Ik wil (vs. 8)......... tegenover ...ik vermaan (vs. 1).

2. De mannen.................... .meervoud...bidstond....geen eenmansgebed

3. In elke plaats................. daar waar ze samenkomen. Kan zijn in een dorp, in een stad of elders;
gaat om dienst als gemeente.

4. Vrouwen kunnen bidden en profeteren (1 Kor. 11)
buiten de samenkomst als gemeente ?

5. Heilige handen.............. er staat niet: “bidden met opheffing van handen,” dan zou het een voorschrift voor de manier of houding bij het bidden zijn ( vgl. 1 Th 5:26).

Bidhouding................... staand met opgeheven handen: Mozes , Salomo (2 Kr. 6:12,13); Ezra (Ea 9:5), zittend: Mozes
knielend :Salomo (1 Kn 8:54); Ezra (Ea 9:5); Daniël ( Dn 6:11); Heer (Lk. 22:41; Paulus (Hd 20:36; Ef 3:14);
neergebogen met hoofd op grond, Elia (1 Kn 18:42)
staand: verschil tussen Farizeeër en tollenaar ( Lk 18:9-14)

Opgeheven handen........gebaar van ontvangen.

6. Toorn en twist:...............komt dus op het innerlijk aan ; er is heilige toorn - Mt 20:7; Mk 3:5 maar bedenk dan
Ef 4:26,27 contra: Jk 1:20 (Gl. 5:20). Denk aan Mt 5:23-25 zaak met broeder...

7. Evenzo wil ik dat...........kleding van de vrouw-1 Pt 3:3-5. Geen voorschrift van hoe of wat aan.
met bescheidenheid-niet zedeloos; ingetogen-niet ijdel; ook hier ligt de nadruk op het innerlijk en op het doen van goede werken.
N.B. Dt 22 moet goed toegepast worden men kan alles wat daar staat niet zo maar letterlijk op ons toepassen, Maar moet naar de geestelijke betekenis voor ons vragen

8. Niet leren of heersen over de man...
de vrouw moet niet leren, maar zich stil - dat is rustig- laten leren en de man als hoofd erkennen Man hoofd-1 Ko 11:3,7; 1 Ko14:34. Wel mag een vrouw onderwijs geven in praktische zin aan vrouwen: Tt 2:3b,4

9. Twee gronden................Dit voorschrift berust op twee gronden: het gebeuren bij de schepping en bij de zondeval: Adam werd eerst geschapen; Adam werd niet verleid.

10. Behouden (bewaard) blijven
Twee opvattingen: 1) ze blijft lichamelijk bewaard bij het ter wereld brengen van kinderen
2) ze blijft geestelijk bewaard in geloof, liefde en heiliging terwijl God haar het ter wereld brengen van kinderen heeft toevertrouwd