Snel zoeken:
Een openluchtprediking van tweeduizendjaar geleden

Lukas 5:1
De omstandigheden De prediking vindt overdag plaats bij een meer;
Op de oever een menigte aan volk dat graag wil luisteren;
De toespraak wordt gehouden vanuit een vissersschip;
De vissers zijn nat, vermoeid en teleurgsesteld wat de vangst betreft;
Ze hebben zojuist hun netten uitgespoeld;
Na de toespraak krijgen ze het vreemde verzoek hun netten weer uit te gooien;
Resultaat: een geweldige vangst, grote verwondering, erkenning van onwaardigheid;
Een fantastische opdracht: voortaan mensen “vangen”

Middelpunt van het toneel: Jezus Christus

Geen poeha Waardering voor doodgewoon werk en inspanning;
Prediking tot doodgewone mensen;
Roeping van doodgewone mensen om volgelingen te worden;
Aan het voldoen daaraan gaat erkenning van eigen onwaardigheid/zondigheid vooraf.

Kracht voor de taak Christus erkent de onbekwaamheid, maar belooft kracht :
“Wees niet bang, van nu aan zul je mensen vangen”.

De reactie Die bestaat in een volledige overgave en toewijding:
“Ze verlieten alles en volgden Hem”

Dat vangen van mensen gaat nog steeds door ook al zijn de omstandigheden totaal anders. Daarbij komt het aan op toewijding