Snel zoeken:
Het onze Vader

Lukas 11:2
Lk 11:2-4

Dit gebed dat de Heer Jezus zijn volgelingen leerde is het gebed van:
- kinderen. Alleen zij kunnen zeggen “onze Vader”;
- heiligen. Anders zouden ze niet vragen “laat uw naam worden geheiligd”;
- onderdanen: Zij vragen “laat uw Koninkrijk komen”;
- afhankelijke mensen Zij bidden om dagelijks brood;
- mensen met zondebesef Zij vragen om vergeving van hun zonden die ze als geheiligden toch nog doen ;
- vergevingsgezinde mensen Zij stellen dat zij ieder vergeven die hun iets schuldig is;
- zwakken Zij willen bewaard worden voor verzoeking;

Zijn wij zulke mensen ?