Snel zoeken:
078 Moedige discipelen

Handelingen 5:25
Het effect van het dienen van God Hd 5:25vv

vs 25 Wie God dient kan een held worden. Na de bevrijding uit de gevangenis gaan de apostelen onverschrokken prediken;
vs 26 Wie God niet dient kan een lafaard worden. De hoofdman en zijn manschappen zijn bang voor het volk en houden met God geen rekening;
vs 27 De apostelen worden opnieuw voor de Joodse Raad, een soort godsdienstig, Joods gerechtshof, gebracht om verantwoording af te leggen
vs 28 De Raad wijst op het verbod dat ze de apostelen hadden opgelegd, maar waaraan deze zich niet gehouden hebben. De apostelen hebben hun leer in heel Jeruzalem verkondigd.
De Joden hebben bij de kruisiging van Jezus gezegd;”Zijn bloed kome over ons en onze kinderen”
Nu deinzen ze terug voor de consequenties van hun daad: “Jullie willen zijn bloed over ons brengen”, d.w.z. dat het vermoorden van de onschuldige Jezus hun op de een of andere manier wordt toegerekend;

Gehoorzamen van God staat nummer 1
vs 29 De discipelen kennen en dienen maar één Meester en dat is God. Een christen moet altijd gehoorzamen aan de overheid, tenzij die overheid:
- verbiedt wat de christen verplicht is te doen in gehoorzaamheid aan
God,
- gebied iets te doen dat met de dienst van God in strijd is.
In deze twee gevallen moeten we niet ongehoorzaam zijn aan de mensen, maar God meer dienen dan de mensen. Het gevolg is dan: niet doen wat de mensen zeggen, dus schijnbaar ongehoorzaamheid, maar dat is dan geen rebellie, maar slechts een gevolg van hun gehoorzamen van God

God legt ons plichten op, Hij staat voor de gevolgen
vs 31 God geeft de mogelijkheid dat de mensen zich bekeren( Hd 11:18) en Hij roept ze daartoe op;
vs 33 Als de waarheid niet doordringt in het hart, laat ze dan maar het hart doorboren;
vs 34 Gamaliël stelt zich neutraal op, maar geeft wel verstandige raad;
vs 38 Dwaalleer sterft vaak vanzelf uit als je er geen aandacht aan schenkt
vs 39 Gods werk faalt niet; het kan niet ongedaan gemaakt worden.

Echte moed bij de apostelen, laten we hun navolgers zijn!!