Snel zoeken:
c Leren van Elia de Tisbiet

1-Koningen 17:1
Wat kunnen we van hem leren? Vertrouwen op God en gehoorzamen.

vs 1 Niet waar hij vandaan kwam is belangrijk, maar wat hij was;
laat de mensen weten waar je staat ;
wees duidelijk in je boodschap, geen vage uitspraken;

vs 2 Ga en hij ging (vs 5); maak u gereed en hij maakte zich gereed (vs 9,10; ga heen en hij ging heen (1Kn 18:1,2) ; hij maakt zich gereed, maar er was geen bevel (1 Kn 19:3);

vs 3,9 Het bevel van God is duidelijk, het komt er slechts op aan het te gehoorzamen. Is iets ons niet duidelijk laten we dan God om wijsheid vragen (Jk 1:5);

vs 4 Als we doen wat God zegt, zorgt Hij voor wat we nodig hebben;

vs 5 Dat ervaren we dan ook!;

vs 6 Voor zijn natje en droogje wordt gezorgd. We moeten wel zorgen voor ons onderhoud (zie 1 Th 4:11; 2 Th 3:10), maar niet bezorgd zijn (Mt 6: 25,31; Fp 4:6);

vs 7 De schepping mag het laten afweten, de God van de schepping doet dat niet;

vs 8,9 God geeft nieuwe instrukties bij veranderde omstandigheden;
Hij zorgt voor hulp, zelfs op het terrein van de vijand;

vs 10-12 en dat door iemand die zelf al moeite genoeg heeft om in leven te blijven;

vs 13,14 Weinig is veel als God er achter staat. Hij gebruikt onze armoe om Hem te leren kennen in zijn rijkdom.

vs 15 De gaven van God vermeerderen niet door ze op te hopen, maar door ze te gebruiken en ervan mee te delen.

vs 16 God betaalt goed uit. Hij is ons vertrouwen waard.