Snel zoeken:
c Gods omgang met mensen

Omgang voor de zondeval Omgang met Adam en Eva ongestoord

Na de zondeval verhouding verstoord… mens merkt zijn naaktheid.
probeert gevolgen weg te nemen > vijgenbladen
God zoekt Adam en Eva op…… deze verbergen zich, angst
Zegt niet “ik was naakt”, maar “ik ben naakt”

God kondigt verlosser aan… zaad van de vrouw
God bekleedt met rokken van vellen , ten koste van de dood van een ander

Toestand van de mens Hij heeft een zondige natuur, een zondige gerichtheid gekregen
daaruit komt zonde voort, zie Genesis 4
Sindsdien twee soorten mensen : Kaïn en Abel
Kaïn erkent de noodzaak van bloedstorting niet, Abel doet dat wel
God waarschuwt Kaïn. Deze luistert niet en vermoordt zijn broer
Dan volgt Gods vloekt over Kaïn
God is toch nog genadig: wie Kaïn doodt zal Gods wraak ondervinden
Teken van bewaring aan Kaïn gegeven

Geslacht van Kaïn noemt stad naar de naam van zijn zoon (Ps. 49:17)
krijgt verdorven nageslacht: Lamech pleegt bigamie
Lamech pleegt ook doodslag
de aarde wordt vol geweld

Geslacht van Abel brengt mensen voort als Henoch, Noach die wandelen met God


Waar loopt het op uit mensheid als geheel verdorven. Vermenging van zonen Gods met de dochters van de mensen
God besluit de mensen te oordelen door de zondvloed=beeld van oordeel Er is redding in de ark = beeld van behoud

Mens onverbeterlijk Bouw van toren van Babel, hoogmoed. afgoderij?
oordeel van de spraakverwarring, ontstaan van de volken
redding Hd 2> elk hoort de discipelen God groot maken in zijn eigen taal