Snel zoeken:
c Twee zonen

Mattheüs 21:28
Wie zijn bedoeld? Het is aannemelijk dat de Heer deze gelijkenis uitspreekt met het oog op de overpriesters en de oudsten (vs 23) die bij Hem gekomen waren met de vraag op welk gezag Hij optrad, o.a. wat de tempelreiniging betreft.
De vraag is nu of de twee zonen de Joden en de Volken voorstellen of dat
er twee soorten mensen naar hun morele instelling mee onderscheiden worden.
Voor het laatste is veel te zeggen want de Heer spreekt de godsdienstige leiders aan en brengt een contrast aan tussen hen en de tollenaars en de hoeren.
Gezien dit laatste is het en confronterende vergelijking die ook toepasbaar is op de christenen onderling in deze tijd;

De wijngaard Vaak wordt met de wijngaard geduid op Israël, maar hier kan het ook de algemene strekking hebben van werkterrein, hetzij onder Joden, hetzij onder volken;

Relatie tot God Beide zonen stellen zondaars voor. Ze gaan beide in de fout. De een zondigt in wat hij zei: “Ik wil niet”. De ander zondigt zwaarder in zijn daden door niet in de wijngaard te gaan werken. Met zijn daden zei hij “Ik doe het niet”. Ze moeten beide tot berouw komen;

Bevel van God Is voor beide gelijk: ga heen om in de wijngaard te werken;

De tijd Is ook voor beide gelijk: vandaag. Geen van de twee kan zich ten opzichte van de ander verontschuldigen wat de tijd betreft;

Plaats Is eveneens voor beide gelijk: de wijngaard. Misverstand is uit gesloten;

Verschil Niet iets zeggen, maar iets doen is belangrijk. De een zegt nee, maar doet het wel; de ander zegt ja, maar doet het niet. Geen woorden maar daden! De eerste zoon deed uiteindelijk wat de vader had gezegd.
De tollenaars en de hoeren zijn met de eerste zoon te vergelijken, zij bekeerden zich op de prediking van Johannes de Doper.
De Joods leidslieden zijn net als de tweede zoon. Hun woorden zijn mooi maar uiteindelijk geloofden ze niet in de boodschap van Johannes de Doper en bekeerden ze zich niet;

Les voor ons Op wie van de twee moeten we lijken? Als zondaars moeten we lijken op de eerste zoon, als christenen moeten we op geen van beide lijken, maar moeten we twee dingen combineren: Ja zeggen op de opdracht van de Heer en doen wat de Heer zegt.

N.B.
Van een predikant die in Indonesië had gewerkt hoorde ik het volgende: Het onderwerp van de twee zonen werd in diverse plaatsen op Java behandeld. De luisteraars waren het echter helemaal niet mee eens dat de eerste zoon aan hen als voorbeeld werd voorgehouden, want ze beschouwden “nee” zeggen tegen je vader als een grotere zonde dan niet doen wat je vader zegt. De predikanten hadden daar wel het een en ander uit te leggen. Of ze dat hebben gedaan door de les te trekken die ik hierboven aangaf weet ik niet, maar dat zou de oplossing kunnen zijn.