Snel zoeken:
c Levend geloof leidt tot actie

Wat is levend geloof?
Echt geloof in Jezus Christus als je Heiland en Heer

Waaruit blijkt dat het geloof levend is?
Uit de werken, de daden die je doet Jk 2:17,20,26
Is er een tegenstelling tussen Paulus en Jakobus?
Die zou er zijn als Paulus zou zeggen dat bij geloof geen werken horen
en als Jakobus zou zeggen dat voor de zaligheid enkel werken nodig zijn.
Zij zeggen dat echter niet.

Paulus zegt dat we gerechtvaardigd worden door geloof zonder werken Rm 3:27, 28
let wel het gaat om rechtvaardiging!

Jakobus zegt dat we gerechtvaardigd worden op grond van werken Jk 2:21
maar ….niet zonder geloof 2:22, 24

Paulus zegt dat we geschapen zijn tot goede werken. De oplossing geeft dus Ef. 2:8-10.

Geloof en werken horen bij elkaar niet het geloof + werken maakt zalig, maar
het geloof maakt zalig en de werken die volgen tonen de echtheid van het geloof

Voorbeelden uit de Schrift:
- Melaatse Samaritaan verheerlijkte God Lk 17:16
dat was zijn eerste werk van het geloof. Wij mogen dat o.a. doen bij het
vieren van het avondmaal
- Mattheüs of Levi stelde zijn huis open voor Jezus > gastvrijheid Mt 9:9
- Er zijn er die hun huis openstellen voor tollenaars/zondaars Mt 9:10; Mk 2:14,15
- Huisgezin van Bethanië zorgde voor Jezus en zijn discipelen Lk 10:38-452
Maria zalfde de voeten van de Heer Jh 12:1-8
- De Cipier te Filippi kwam tot geloof en verzorgde Paulus en Silas Hd 16:33,34
- de verstrooiden predikten het woord van God Hd 8:4
- Zacheüs herstelt het onrecht dat hij had gedaan en doet wel aan de. armen Lk 19:8b

- Zie ook dat de Korinthiërs geld inzamelen voor de armen in Jeruzalem 1 Ko 16:1-3
- Let op Dorcas die kleding maakte Hd 9:39

Brief aan Titus
De brief aan Titus kun je brief van de goede werken noemen Tt 2:7; 14; 3:1,8,14


Onze motivatie: het Kruis
Christus zegt als het ware: dit deed Ik voor jou, wat doe jij voor Mij?

Maar geen plichtpleging > liefde moet de drijfveer zijn ! !.