Snel zoeken:
099 Wandelen met God

“Gaan er twee samenop pad zonder dat ze het eens geworden zijn” Amos 3:3

- God wil wandelen met zijn volk 2 Ko 6:16
- Het volk van God kan en mag wandelen met Hem Gn 5 :22,24

Wat is nodig om samen te wandelen?
Voor samen wandelen is het nodig dat men:
- dezelfde richting op gaat;
- bij dezelfde plaatsen stilstaat en dezelfde plaatsen bezoekt;
- in hetzelfde gezelschap verkeert;
- elkaars gezelschap waardeert;
- met elkaar converseert.

Stemmen wij in deze dingen met God overeen?
- zijn onze doelstellingen hetzelfde?;
- voelen we hetzelfde aan als Hij?;
- is het milieu waarin wij verkeren Hem aangenaam?;
- kan Hij in onze genoegens meegaan?;
- kan Hij de boeken die we lezen waarderen?;
- valt onze kleding niet bij Hem uit de toon?;
- stelt Hij ons gedrag op prijs?;
- hoe staat het met onze conversatie en algemeen gedrag?.

Onze wandel is een voortgaande zaak
Onze wandel met God is niet iets van een bepaald moment, maar een voortgaande zaak. Ons omgaan met Hem betreft de nacht en de dag, alleen en in gezelschap, als we werken en rusten.
Het is een voorrecht met Hem te wandelen, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden.
Voor zo’n wandel is gebed nodig, meditatie en studie van het woord van God, dus een goede gezindheid.

Laten we er naar streven constant te wandelen met onze Schepper en Heiland.