Snel zoeken:
c Acht belangrijke vrouwen die in de Bijbel beschreven worden

De Bijbel bevat de geschiedenis van heel wat mannen die van belang zijn geweest op geestelijk gebied. Meestal blonken ze uit door hun daden, die van verstrekkende betekenis waren. Maar de Bijbel beschrijft ook diverse vrouwen die ons tot voorbeeld zijn geweest en meestal gaat het dan om de toewijding voor de zaak van God die ze aan de dag legden. Ik geef hier een overzicht van acht - er zouden er meer te noemen zijn - van zulke vrouwen met een korte vermelding van wat hen kenmerkte:

Mirjam
Zij bleef staan kijken wat er met de kleine Mozes zou gebeuren die in een mandje Ex 3:4-10 aan de Nijl was toevertrouwd. Door haar toedoen werd Mozes thuis door zijn moeder opgevoed en dat is van verstrekkende betekenis geweest voor zijn ontwikkeling en voor de keus die hij later maakte om zich het lot van zijn broeders, de IsraŽlieten, aan te trekken.
Ex 15:20,21 Later ging zij de vrouwen voor in het zingen van een loflied tot eer van God in verband met de bevrijding uit Egypte;

Debora
Zij is de enige vrouw die tot Richter is aangesteld. Ook was zij een profetes. Zij beschaamt met haar optreden de weinig krachtig Barak en geeft de stoot tot de bevrijding van het volk uit de macht van Sisera (Ri 4 en 5). Ook zingt zij samen met Barak een geweldig loflied waarin ook de loftrompet geheven wordt op JaŽl die Sisera doodde

Ruth
Aan haar is een heel boek in de Bijbel gewijd (Ruth 1-4)en daarin wordt beschreven:
hfst 1 de keus van Ruth voor de God van IsraŽl in het land Moab;
hfst 2 de dienst die zij verricht voor haar schoonmoeder op het veld van
Boaz;
hfst 3 de rust die zij vindt aan de voeten van Boaz op diens dorsvloer;
hfst 4 de beloning die zij ontving doordat Boaz haar huwde en haar in zijn
huis opnam waar zij een zoon kreeg die de voorvader van David
zou worden;

Esther
Ook aan haar is een heel boek gewijd (Esther 1-10) en dat beschrijft hoe zij met levensgevaar voor de belangen van haar volk is opgekomen en het voor vernietiging bewaard heeft. Mede door haar optreden heeft het volk het Purimfeest ontvangen;

Maria van BehtaniŽ
Lk 10:38-42 Zij zat aan de voeten van Jezus om naar zijn onderwijs
te uisteren,
Jh 11:32-35 Zij viel aan zijn voeten om troost te ontvangen,
Jh 12:1-8 Zij zalfde zijn voeten om Hem te eren


Maria Magdalena
Zij was door de Heer bevrijd van zeven demonen en zorgde samen met andere vrouwen voor Zijn onderhoud(Lk 8:2; Mt 27:56; 28:1). Zij ging samen met andere vrouwen naar het graf (Mk 15:40, 47; 16:1,9) Zij kocht met hen specerijen om de Heer te zalven. De Heer verscheen het eerst
aan haar (Lk 24:10; Jh 20:1, 11-18). Zij kreeg de opdracht de volgende woorden aan de broeders te zeggen :
ď Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw GodĒ Later ging ze met de andere vrouwen het bericht van zijn opstanding aan de apostelen vertellen;


Dorcas
Zij was een discipel die uitblonk door goede werken en weldaden. God liet gebeuren dat zij uit de dood werd opgewekt (Hd 9:36-43).Dat had een geweldige impact bij het volk;

Lydia te Filippi
Zij is de eerste bekeerling in Filippi. Zij liet zich dopen en stelde haar huis open voor Paulus, Silas en Lukas (Hd 16:11-15, 40 ). In haar huis zagen de apostelen ďde broedersĒ waarvan zij afscheid namen toen ze naar Thessalonika vertrokken.