Snel zoeken:
033 Eerbewijzen..oké maar wat is het motief?

Waarom eren we mensen>
Vaak bewijzen we mensen eer, maar dan niet om wat ze zijn, maar om wat ze doen, of om hun uiterlijk voorkomen of iets dergelijks. Bij de Heer jezus merken we op dat Hij elke verering op dat vlak afwijst. Op een keer wilde het volk Hem koning maken, maar waardoor werdem ze daartoe gedreven? Omdat ze op een wondcerlijke manier brood van Hem gekregen hadden (Jh 6:1-15). Prompt ontweek de Heer hen en ging Hij het gebergte in. Daar was nog wel meer reden om deze poging van het volk te verijdelen, maar het verkeerde motief was zeker ook een reden. In vers 26 wijst de Heer hen namelijk daarop. Zo’ n toegenegenheid van de maag kon Hij niet waarderen. Maar als Petrus in een bepaald geval zegt: “U bent de Christus de Zoon van de levende God’ dan vindt Hij dat geweldig. Want dat was een serieuze verheerlijking die uit het hart van deze discipel kwam.

Om duidelijk te wezen
Als het volk Hem eert als de Zoon van David toen Hij van Bethanië naar Jeruzalem ging, wilde Hij elk misverstand voorkomen dat Hij kwam om met geweld zijn koninkrijk op te richten en aan de wensen van het volk te voldoen. Hij reed namelijk niet op een paard, zoals Simon de Makkabeeër in een soortgelijk geval gedaan had, maar koos Hij een geleende ezel als rijdier uit. De enige waardering die de Heer accepteert en waarin Hij zich verblijdt is een verering die echt uit het hart komt. Ongetwijfeld waren er onder de menigte op deze zogenoemde “Palmzondag” die de Heer echt lof toebrachten met de woorden “ Gezegdn Hij die komt in de naam van de Heer”(Mt 21:9). Dat kon de Heer waarderen zoals Hij het ook waardeerde dat keline kinderen Hem loofden. Maar er zijn er ook geweest die gedreven werden door nationalistische en emotionele gevoelens. Hun lof was niet veel meer dan een “Hoera, leve de koning”. Ze wierpen wel hun kleren neer voor Jezus, maar zichzelf neerbuigen voor Hem was er bij deze mensen niet bij.
Maar als even later kinderen in de tempel Hem dezelfde woorden toeriepen : “ Hosanna, voor de Zoon van David en de Farizeeën dat afkeuren, dan neemt de Heer het voor die kinderen op door de tekst te citeren “Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U Zich lofbereid. (Mt 21:16)”.
Eren van de Heer is prima, maar wil het Hem een plezier doen, dan moet dat bij ons uit een toegewijd hart voortkomen en d a n zal dat ook voor ons een vreugde zijn.