Snel zoeken:
005 Bewaar uzelf in de liefde van God (Jd 21)

Judas :21
Wat betekent 'zich bewaren"
De tekst die boven dit artikel staat vraagt om een uitleg, want wat betekent “zich bewaren in de liefde van God”. hoe doe je dat? Het is van belang het verschil op te merken met vers 1 van deze brief. Daar staat “ aan de geroepenen die in God de Vader geliefd en in Jezus Christus bewaard zijn”. In dat vers gaat het niet om wat wij moeten doen, maar om wat God en wat Jezus Christus doen. In vers 21 betreft het echter wel wat wij moeten doen. Wij moeten onszelf in de liefde van God bewaren.

Sla ook eens een andere vertaling op
Het kan nooit kwaad bij een moeilijke tekst eens een andere vertaling op te slaan want die kan soms licht werpen op de betekenis van een bijbeltekst. In de NBV vertaling die dit jaar (2005) is uitgekomen wordt dit vers als volgt weergegeven “Houdt vast aan Gods liefde”. Die liefde van God behoeven wij niet op te wekken, ze is er onveranderlijk en gaat naar ons uit. God heeft ons lief. Ook zegt de tekst niet dat wij God moeten liefhebben, hoewel zo’n aansporing zeker op zijn plaats is, maar dat is niet de bedoeling van deze tekst. Dit vers uit Judas geeft aan dat wij in het bewustzijn van de liefde van God moeten leven.

Een duidelijk voorbeeld
De bekende schriftuitlegger H.A. Ironside gebruikt een heel duidelijk voorbeeld en zegt: het is ermee als met een kind waartegen je zegt: “Blijf in de zonneschijn”. Zo’n kind krijgt daarmee natuurlijk niet de opdracht de zon te laten schijnen. Ook luidt de opdracht niet van de zonschijn te houden, hoewel dat erbij inbegrepen is. De bedoeling is echter dat het kind in de zonschijn moet blijven zitten of lopen. Zo moeten wij leven in het besef van Gods liefde en dus niet zo leven dat we het bewustzijn van Gods liefde kwijtraken. We moeten om zo te zeggen niet in “geestelijke schaduw gaan lopen”. In alle omstandigheden van het leven moeten we de “zonschijn van Gods liefde” ons laten bestralen.
Daarvoor is natuurlijk nodig dat we overtuigd zijn van de liefde van God voor ons. De Bijbel zegt ons op diverse plaatsen dat God ons liefheeft. Neem teksten als 1 Jh 3:1, 16; 4:9,10,19. Maar ook is nodig een leven in contact met Hem te leiden waarbij we duistere paden vermijden.

Een drietal aanzijzingen
Judas geeft ons een drietal aanwijzingen die ons behulpzaam kunnen zijn bij het onszelf bewaren in de liefde van God. Hij heeft het (1) over de hoop die we als gelovigen hebben en zegt; “ verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven”. De hoop wordt in Hb 6:19 het anker van de ziel genoemd. Als we die hoop waarderen zijn we ons ook bewust van de liefde van God, we bewaren onszelf dan in Gods liefde. Verder roept Judas ons op (2) te bidden in de heilige Geest. We hebben de heilige Geest ontvangen en in overeenstemming met die Geest bidden we en drukken we onze afhankelijkheid van God uit. Ook dat is een middel om ons te bewaren in de liefde van God. Ook vermaant Judas ons (3) onszelf op te bouwen op ons allerheiligst geloof. Een halfafgebouwd huis of onafgebouwde toren of welk ander gebouw ook is een armoedig gezicht. Ons geloof is een goed fundament, maar het moet niet bij dat fundament blijven. Het geloof moet in aktie gezet worden en als we werken vanuit dat geloof, werkt het mee ons te bewaren in de liefde van God.