Snel zoeken:
016 De Engel... legert zich rondom wie Hem vrezen en redt hen

Psalmen 34:7
Het oude Engelse Vade-Mecum levert me nog steeds nieuwe stof. Zoals vroeger verteld heb, bewerk ik de stukjes op mijn eigen manier. Hier dan een artikel in verband met de ongeziene wereld.

Moderne uitvindingem
Veronderstel dat het microscoop niet zou zijn uitgevonden dan zou de microwereld voor ons onbekend terrein zijn. Hetzelfde geldt enigszins van de telescoop. Als die er niet was zou de sterrenwereld maar zeer ten dele door ons doorvorst kunnen worden. Er is echter een terrein waarbij de microscoop en de telescoop ons volledig in de steek laten Dat is het terrein van de geestelijke wereld. Dat is de wereld van God en daar verkeren ook de engelen.
We weten iets van die wereld door de Bijbel en vooral door Jezus Christus. Hij kwam vanuit die wereld om ons ervan te vertellen. Zoals de atmosfeer deze zichtbare wereld omhult, zo worden we ook omringd door goddelijk leven en goddelijke krachten werken de wil van God uit in ons leven.

De onzichtbare wereld
De doorsnee mens denkt niet aan deze onzichtbare wereld. Hij heeft er ook geen interesse in, maar wij als gelovigen vergeten ook dikwijls onze aandacht op de onzichtbare wereld te richten. We houden ons bezig met de dingen die we zien, de dingen die vallen binnen het bereik van onze zintuigen. We vergeten dat heel dit waarneembare maar tijdelijk is. Alleen de dingen die we niet zien zijn eeuwig (2 Ko 4 :17,18). Het gevolg van deze houding is dat we net zo blind zijn voor de hulpbronnen van God als de knecht van Eliza was toen hij en de profeet in Dothan “in de val” zaten. Eliza bad voor de knecht dat God zijn ogen mocht openen en toen kreeg deze iets te zien van de onzichtbare wereld en van de hulptroepen die daar voor hem beschikbaar waren.

Het zintuig 'geloof'
We hebben een ander zintuig nodig om in de onzichtbare wereld door te dringen. Het gaat niet met een microscoop of een telescoop. Het gaat alleen met een ander zintuig en dat zintuig is “geloof”. Door het geloof wordt God dichtbij ons gebracht. Door het geloof zijn we bekend met zijn bereidheid en vermogen om ons te helpen. Door het geloof in Hem wordt de vrede in ons gemoed bewaard en zetten we de vrees voor de vijand aan de kant. Door het geloof weten we wat God in het heden en in de toekomst voor ons beschikbaar heeft. De Bijbel licht ons in over die onzichtbare wereld, laten we de “telescoop” van het geloof er meer op richten tot eer van God en tot zegen voor onszelf.