Snel zoeken:
089 Toen Salomo oud geworden was

1-Koningen 11:4
Oude mensen
Dit is een artikeltje voor oude mensen. Daar ik gisteren de leeftijd van de zeer sterken heb bereikt en wel wat ervaring met de gevaren van de ouderdom heb opgedaan voel ik me wel “bekwaam” om oudere gelovigen op deze gevaren te wijzen. Wat ik schrijf zal duidelijk maken dat ik mezelf daarbij niet uit het oog verlies, integendeel.

Salomo wijkt af
Maar eerst iets over Salomo. We lezen van deze koning - schrik niet en lach niet - dat hij duizend vrouwen had, te weten 700 huisvrouwen en 300 bijvrouwen. Je kunt er natuurlijk wel een beetje om lachen als je de konsekwenties daarvan bedenkt. Een Engelsman heeft daar een gedichtje overr gemaakt dat als mop bedoeld is. Het loopt zo:
King Salomon had a thousand wives
and that is the reason why
he often missed his bussinesstrain
by kissing them all good-by.
Voor hen die geen Engels kennen geef ik toch maar even de vertaling:
Koning Salomo had zo’n duizend vrouwen
en dat is de reden waarom
hij vaak zijn zakentrein miste
door ze allemaal een afscheidskus te geven
Zoals gezeg kun je erom lachen als je aan de konsekwenties van zo’n hunwelijksverhouding denkt,, maar de gevolgen die de Heer van deze relaties openbaart in zijn Woord, zijn beslist niet om te lachten. Voorop staat natuurlijk dat een dergelijke verbintenis absoluut tegen Gods wil inging. In Gn 2:24 staat niet van de man: hij zal vele vrouwen aanhangen, maar hij zal z i j vrouw aanhangen en elders staat “en die
t w e e zullen tot een vlees zijn”(Mt 19:5).
Maar dat is nog niet alles, er staat namelijk in 1 Kn 11:3 “en zijn vrouwen verleidden zijn hart”. Die vrouwen warn namelijk afkomstige van heidense volken en brachten de koninbg ertoe hun goden te gaan dienen, In dat verband worden de woorden gebruikt die boven dit artikeltje staan, want dit gebeurde “toen Salomo oud geworden was”. Hij had toen geen weerstand meer tegen de verleiding. Zijn hart was toen niet meer “volkomen de Here toegewijd”. In een ander artikeltje heb ik een uitspraak van professor Bettex aangehaald over David en Salomo. Hij beschrijft dat David niet altijd in de weg van de Heer was, o.a. niet toen Hij oversprel pleegde met Barthseba, de vrouw van Uria en hij de hand had in de dood van die laatste. David sprong als het ware naast de weg van God, maar kwam door de woorden van Nathan met schrik tot de ontdekking dat hij afgeweken was en Hij kwam terug op het pad van de Here door inkeer en berouw. Salomo daarentegen sprong niet naast de weg van de Heer, maar gleed ervan af en kwam helaas niet meer tot inkeer.

Algemeen gevaar
We laten Salomo nu verder rusten en zien als we de geschiedenis van de koningen nagaan dat diverse andere koningen net als Salomo goed begonnen aan hun koningschap maar op oudere leeftijd van de Heer afweken. Toen ik ouder werd heeft die overweging mij wel benauwd en ze benauwt mij nog. Ik bid dan ook dat God mij voor een dergelijke afwijking zal bewaren. Daarbij denk ik niet zo zeer aan overtreding van de gedachten van God aangaande het huwelijk, maar aan het verflauwen van mijn aandacht voor de Heer.
Als ik tegenover jonge mensen wel eens een opmerking maak dat ik bepaalde dingen niet meer doen kan, antwoorden ze soms: “Maar u hebt zoveel voor de Heer gedaan, u mag het nu ook wel rustig aandoen”. Zij die mij kennen en die op de hoogte zijn met mijn website zullen dit misschien beamen, maar ik denk dan aan de uitspraak dat we wel veel bezig kunnen zijn met werk voor de Heer, maar daarbij niet altijd de Heer van het werk voor de aandacht hebben. Ik ken dat gevaar. Ik ben een ‘doe-persoon”. Ik moet altijd wat te doen hebben met overgeven aan “meditatie” of “overdenking “, of zoals dat nu heet “houden van stille tijd” heb ik de grootste moeite. Als ik dat probeer flitsen er al gauw weer gedachten door mijn hoofd van wat ik straks zal gaan doen. Een gesprek over mijn innerlijk gaat me ook niet zo gemakkelijk af, meestal ga ik datt uit de weg.

Hobby of iets dergelijks
Misschien bent u anders ingesteld en staat u aan andere gevaren bloot en “hoeft het geestelijke leven voor u niet zo meer omdat u aan andere dingen uw tijd geeft. Dan denk ik nog niet eens aan verkeerde dingen, maar aan het opgaan in uw hobby. Dat is mij trouwens ook niet onbekend.

Deze ontboezemingen van mezelf schrijf ik om mezelf en alle oudere gelovigen op te wekken “met een voornemen van het hart bij de Heer te blijven” en de woorden van een oude man uit de Bijbel op ons te laten inwerken. Ik denk dan aan Paulus die zei: “de tijd van mijn heengaan is aangebroken. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop voleindigd , ik heb het geloof behouden” (2 Tm 6,7).
Laten we volharden en de Heer toegewijd zijn totdat Hij komt om ons te halen of totdat Hij ons door de dood tot Zich neemt.