Snel zoeken:
Vraag over het boek Zacharia

Zacharia 
Vraag:
In het boek 'hoop op God' van Jan Hoek zegt hij het volgende n.a.v. uw boek over Zacharia:
"Zij (d.i. u en F. Laubach) kiezen voor een zo letterlijk mogelijke verklaring. De profeet heeft met chronologische en geografische nauwkeurigheid gebeurtenissen voorzegd die zich vele eeuwen later, namelijk na de wederkomst van Christus om het duizendjarig vrederijk te inaugureren, zullen voltrekken. We zouden dus moeten aannemen dat Zacharia weliswaar zeer ver vooruit heeft gezien naar een eindtijdelijk vrederijk, maar dat zijn profetie toch niet betrekking zou hebben op Gods uiteindelijke bedoeling, de voleinding en dus de nieuwe aarde. ...(hier volgen twee quotes)... Kennelijk
zal de offerdienst in de herbouwde tempel in Jeruzalem weer geheel in ere hersteld worden. De auteur (u dus) laat zich niet verder uit over de vraag hoe zich dit verhoudt met het nieuwtestamentisch getuigenis waarin toch duidelijk naar voren komt dat alle offers vervuld zijn in Christus
(HebreeŽnbrief). Hier lijkt mij dat Jan Hoek een punt heeft, of zie ik wat over het hoofd? In uw boek gaat u hier idd. niet op in en ook op de website kon ik hier geen antwoord op vinden... Schiet hier het letterlijk vertalen te kort?

Antwoord:
Wat je vraag betreft het volgende: De Heer Hoek (is dat ds. Hoek? ) scoort hier inderdaad een punt in deze zin dat ik dit probleem niet beantwoord heb. Ik heb daar niet aangedacht. Ik zou er bij een volgende druk of op mijn website het volgende van zeggen:

De offers van het herstelde IsraŽl in de toekomst zijn niet bedoeld omiemand rechtvaardig voor God te laten staan. Het is niet "doe dat en leef".
De offers hebben dus geen verzoenende of vergevende waarde zoals de oude offers (vooruitziende op het werk dat Christus zou volbrengen) dat in zekere zin wel hadden. Het is er mee als met het avondmaal. Dat heeft ook geen verzoenende waarde, maar ziet voor ons terug op het offer dat Christus eenmaal heeft volbracht. Zo moet de offerdienst van het hertelde IsraŽl het volk in herinnering brengen het volmaakt offer van Jezus Christus. Zij zullen in die tijd ook de geestelijke betekenis van de offers (zoals die in Christus zijn vervuld) volkomen begrijpen.
Wat de geestelijke betekenis betreft zijn de offers inderdaad vervuld in het offer van Jezus Christus. Dat offer hoeft nooit herhaald. De offers die het herstelde IsraŽl zal brengen zien dus niet vooruit op een offer dat nog komen moet, maar zien terug op het offer dat eens voor altijd is volbracht. Er is dus geen conflcit met wat in de brief aan de HebreeŽn staat.