Snel zoeken:
074 Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand

Jesaja 40:8
Belofte vergeten?
Je herinnert iemand aan een bepaald belofte die hij heeft gedaan en de reactie is: ”Heb ik dat gezegd? Ik herinner me echt niets van een dergelijke belofte”. Hebt u zoiets nooit meegemaakt? Ik denk dat het u best wel eens overkomen is.
We zeggen zo gemakkelijk iets maar je belofte ook waar maken is een andere zaak. Iemand is in beroerde omstandigheden en we zeggen:”Ik kom je gauw eens opzoeken”, maar de jaren gaan voorbij en we weten niets meer van onze belofte en hebben die in ieder geval niet ingelost. Je kunt beter maar niets beloven dan je woord niet nakomen. Salomo heeft dat destijds ook al gezegd en het is als volgt opgenomen in het boek Prediker:
“Wat gij beloofd hebt moet u inlossen. Het is beter dat ge niet belooft, dan
dat gij belooft en niet inlost” (Pd 5:4).
In het gewone leven hoor je nog wel eens het rijmpje:
“Veel beloven, weinig geven
doet menige gek in vreugde leven”.
Met ‘gek’ doelt men dan op iemand die zo gek is om de beloften voor waar aan te nemen. Je kunt beter zeggen dat zo’n belofte menigeen met een teleurstelling doet leven.

Gods beloften
Heel anders is het met Gods beloften. Die beloftes worden nooit verbroken, Gods woord faalt niet. De Bijbel zegt het zo;
“het getuigenis des Heren is betrouwbaar” (Ps 19:8, vgl. Ps 93:5).
Als we ons baseren op de beloften van God dan hebben we een schat in bewaring die niemand kan roven, die niet te gronde gaat, want God houdt Zich aan zijn woord. Satan probeerde Eva aan het twijfelen te brengen of God wel zijn woord zou houden. Nu Eva heeft dat ondervonden en Adam ook. God had gezegd dat wie van de boom van kennis van goed en kwaad zou eten, sterven zou. Wel, Adam en Eva werden sterflijk van dat moment af aan.
Gods woord houdt eeuwig stand. De inhoud gaat niet te niet, maar ook alle pogingen om het geschreven woord, de Bijbel, te vernietigen zijn op niets uitgelopen Ook de pogingen om de inhoud ervan te verdraaien, om de betrouwbaarheid ervan discutabel te maken zijn op niets uitgelopen.

Gods woord staat vast
Nog steeds zijn er ouden en jongeren die de Bijbel lezen en God op zijn woord geloven. Er zijn er in Europa, maart ook in China en elders. Er zijn helaas weinig ontwikkelde mensen en hoogopgeleiden die in de Bijbel de gids vinden voor hun leven en die zich vastklampen aan de beloften van God. De Heer Jezus heeft gezegd:
“ Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen
geenszins voorbijgaan” (Mt 24:35).
De apostel Petrus heeft er dit van getuigd:
“ Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft
tot in eeuwigheid’ (1 Pt 1:25).

Vasthouden aan dat woord met al zijn beloften behoort ons levensdevies te zijn!