Snel zoeken:
034 En gij hebt niet gewild

MattheŁs 23:34
De onwil van de mens
Wat heeft God zich een moeite getroost met het volk IsraŽl ! Hij heeft het uit Egypte verlost en in Kanašn gebracht. Hij gaf het volk een prachtige eredienst, die van heiligheid, maar ook van zijn barmhartigheid getuigde. Hij redde het volk keer op keer als ze door eigen schuld in de knoei waren komen zitten. En ondanks dat alles dachten ze niet aan God. Hij zond hun profeten en mannen die de Schriften onderwezen, maar luisteren....ho maar.
IsraŽl? Ja...maar wij dan? Als mensen gesteld in deze schepping hebben we God vervangen door evolutie. Hebben we de normen van goed en kwaad treurig door elkaar gehaald. Hebben we klinieken om de moord op ongeboren mensen te bedrijven. hebben we min of meer officieel erkende ontucht. Hebben we ...afijn, ga zo maar door. En ook tot ons zendt God zijn boodschappers, maar wij wensen niet te luisteren. Kerkdienst?....Kom nou. Tentsamenkomst? ....Ons niet gezien. Boodschap via de radio? ....Knop om.

,b>Navolgers van KaÔn
Van IsraŽl zegt Christus, dat ze precies in het spoor lopen van de eerste mens, die de boodschap van God aan de kant zette, namelijk van KaÔn. Zoals KaÔn de stem van zijn broer tot zwijgen bracht, zo heeft IsraŽl de stem van de profeten tot zwijgen gebracht.... krachtdadig. Vandaar dat ze ook de erfgenaam van KaÔn zijn. Ze zullen de totale rekening gepresenteerd krijgen. KaÔn en alle KaÔns na hem staan schuldig aan het vergoten bloed van Gods getuigen op aarde.
En wij? Wij hebben samen met IsraŽl de grootste getuige van God ter dood gebracht. Alle andere profeten heeft IsraŽl op eigen houtje gedood. Maar aan de dood van Jezus Christus staat Pilatus en met hem de hele volkerenwereld schuldig. Wat dat betreft kunnen we onze handen niet in onschuld wassen, hoe Pilatus dat ook heeft geprobeerd. Deze wereld is bezocht door Jezus Christus, de Zoon van God. En deze wereld heeft Hem uitgeworpen.
Een liedje zegt: "Ik ben blij dat ik een stukje van de wereld ben". Prachtig....maar bedenk dan wel dat die wereld op Golgotha een kruis heeft geplant waaraan ze haar Schepper heeft genageld. Het kruis betekent: moord.

Het kruis spreekt van redding,/b>
Gelukkig spreekt datzelfde kruis ook van redding. Zoals Christus indertijd zijn volk IsraŽl wilde redden, zo wil Hij nu ons redden. Van Jeruzalem zegt de Heer: "Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen als een hen haar kuikens.... en gij hebt bniet gewild."
Hij wilde vergaderen. Dat wil Hij ook nu nog. Christus wil mensen redden. Hij gaf zijn bloed. Hij ging voor ons in de dood. De grote vraag is nu maar of wij willen komen. Of we ons willen laten vergaderen. Of moet van ons ook getuigd worden: "Gij hebt niet gewild."Laten we ons dan niet verbazen dat we, net als IsraŽl, het oordeel van God zullen ondervinden.