Snel zoeken:
999 jrg 92, 1949 Enkele nieuwe dingen JGF Sr 1884

In de Bijbel vinden we de vermelding van een aantal nieuwe dingen. Mijn vader heeft daar de volgende van opgesomd:

1. Een nieuwe weg. Hebr. 10 : 20.
(Een nieuwe toegang, waardoor wij tot God mogen naderen)

2. Nieuwe zakken. Lukas 5 : 38.
(Geen reparatie van het oude, maar een nieuwe generatie)

3. Een nieuw kleed. Lukas 5 : 36.
(Gerechtigheid van God, niet een gerechtigheid verkregen door de wet
of de werken, maar door het geloof. Rom. 5 : 2)

4. Een nieuw gebod. Joh. 13 : 34.
(Zie ook 1 Joh. 3 : 23b)

5. Een nieuwe blijdschap. Gal. 5 : 22 en Joh. 15 : 11.
(Dit is een blijdschap, die de wereld niet kent)

6. Een nieuwe naam. Openb. 2 : 17.
(Een geheel nieuw karakter)

7. Een nieuw lied. Openb. 5 : 9.
(Nieuw in tegenstelling tot de liederen der oude bedeling)

8. Een nieuw Jeruzalem. Openb. 21 : 2.
(Een nieuw middelpunt)

9. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Openb. 21 : 1, 2 Petr. 3 : 13.
(In het 1000-jarig Vrederijk zal de gerechtigheid heersen, Jes. 9 : 6, 32
: 1, Jer. 23 : 5. In de eeuwige toestand zal de gerechtigheid wonen op
de nieuwe hemel en aarde)