Snel zoeken:
c Jezus Christus - 14 gezien in de christen

1. Johannes 14:8,9 Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.

Denk aan: Lichtbundel lied 71; JdH 187. ref. 'Maak mij een beeld van U'
JdH. 52.: 'Ik wens te zijn als Jezus, zo need'rig en zo goed'.

2. Jezus zien in de Christen loopt parallel met De Vader zien in Christus Joh. 14: 8,9 > wat liefde is, wat barmhartigheid is, wat gerechtigheid is, wat heiligheid is.


3. In feite is het wezen van discipelschap: leren en navolgen.

Heel mooi uitgedrukt in Matt. 11:28, 29 Leert van Mij en in Matt. 10:24, 25. Worden als de Meester.


4. Christus moet in ons gestalte krijgen > Gal. 4:20; Rom. 8:29.


5. Paulus kon zeggen: 1 Kor. 11:1 (4:16; Fil. 3:17): 'Weest mijn navolgers, zoals ook ik van Christus'.

Prachtig voorbeeld daarvan: Timoteus: 2 Tim. 3:10!!


6. Praktisch gemaakt: denk aan vergeving > vergeven zoals God in Christus ons vergeven heeft Ef. 4:32-5:1, 2; Kol. 3:12, 13 denk aan aannemen > Rom. 15:7.