Snel zoeken:
c Jezus Christus - 12 het Licht der wereld

1. Betekenis van licht belichten - gewoon praktisch;
Op de eerste dag werd het licht geschapen - licht in algemene zin;
Op de vierde dag werden de hemellichten gemaakt - licht gebonden aan zon, maan en sterren. Geweldig scheppingsgebeuren.

2. Maar ook met een geweldige geestelijke betekenis
God is liefde en God is licht (1 Jh.1:5). Geestelijk licht staat in contrast met duisternis (2 Kor. 6:14; Matt. 8:12; 22:13; 25:30). Licht brengt 'aan het licht'.

3. De persoonlijke les gekoppeld aan het evangelie
De wereld is in de duisternis - Joh. 1:5. Chr. kwam, wereld wees Hem af, bleef dus in de duisternis. Was licht niet effectief? Jawel > Elk mens wordt verlicht of belicht. Maar duisternis heeft het niet gegrepen > is 'eigen' schuld. Mensen hebben de duisternis liever dan het licht (vgl Joh. 3:19). Maar...toch mensen gered. De God die gezegd heeft.... 2 Kor. 4:6 (geestelijke toepassing dus) Joh. 8:12 zal het licht des levens hebben. Joh.12:35, 36 gelovigen zijn zonen van het licht Joh. 12:46 voorwaarde > die in MIJ GELOOFT Ef. 5:8 tegenstelling: gij waart duisternis, maar nu licht in de Heer (vgl. Kol. 1:13; 1 Ptr. 2:9).

4. Les v.d. bedeling:
Komst v. Chr. is te vergelijken met licht van de 4e dag. Hij was het LICHT VAN DE WERELD toen Hij in de wereld was. Nu geldt > Matt. 5:14 Gij zijt het licht der wereld. Fil. 2:15 wij schijnen als hemellichten.

Laten we ons licht schijnen??