Snel zoeken:
068 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 10:24-33 > nr. 567

Mattheüs 10:24
Vreest hen niet

Het moet de discipelen niet verbazen dat de wereld hen zal haten en vervolgen. Hebben ze dat Jezus Christus niet gedaan en Hem tenslotte gekruisigd? Welnu, zij zijn niet meer dan hun meerster. Ze moeten zich juist er in verblijden, dat ze in vervolging gelijk komen staan met hun Heer. Als ze Die Beëlzebul hebben genoemd, hoeveel te meer zullen ze dan zijn volgelingen lasteren.
Dat vooruitzicht moet echter geen vrees bewerken, integendeel! Er komt namelijk een dag waarin God de rekening gaat opmaken. Dan zal alles aan het licht komen, zowel de wreedheid en laagheid van de wereld, als het werk dat de volgelingen van Christus hebben gedaan. Daarom dus niet de boodschap van Christus verdonkeremanen of in het geheim brengen. Nee.

‘Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het licht; wat gij u in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken.’

Maar ze moesten toch voorzichtig zijn als de slangen? Jazeker, maar dat mag nooit gaan ten koste van de boodschap. Nooit ter wille van de vervolging en de dreiging van de dood het evangelie verzwijgen. Trouwens, waarom bevreesd zijn voor de vervolgers? Die kunnen toch niet meer dan het lichaam doden, de ziel kunnen ze niet aantasten. Ze kunnen de gelovige alleen maar daardoor bij zijn Heer brengen en “dat is verreweg het beste”. Om daar te wachten op de dag van de opstanding, waarbij de complete mens verheerlijkt Christus zal loven en dienen. Veel erger is het ongehoorzaam te worden en je een huichelaar te betonen, een schijn-heilige. Dan krijg je namelijk te maken “met Hem, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel”.

Uw haren zijn geteld

De waren kinderen van God hoeven niet bang te zijn. God zal voor hen zorgen. Er overkomt hen zelfs in de felste vervolging niets buiten de wil van hun Vader. Hij die de ontelbare schaar van mussen kent en verzorgt, Hij zal niet toelaten dat de gelovigen een haar van hun hoofd gekrenkt wordt zonder zijn “toelating”. Wie dan ook standvastig Hem belijdt voor de mensen, die vindt in Christus een machtige Helper. Hij zal hen belijden voor zijn vader inde hemelen, zodat het hun niet aan kracht zal ontbreken. De huichelaars echter zullen vallen, en door het louteringsproces aan de kaak worden gesteld.