Snel zoeken:
075 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 11:16-24 > nr. 575

Mattheüs 11:16
Koud noch heet….

Jezus Christus heeft Johannes de Doper verdedigd tegenover het volk. Nu houdt hij hen zelf de spiegel voor. Die geeft niet zo’n mooi beeld te zien. Ze zijn net als kinderen op de markt, die maar wat omhangen zonder met de anderen te willen spelen. Die mopperen dan ook en zeggen: ‘We hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar je hebt niet gedanst’. Ze wilden dus zo iets als bruiloftje spelen, maar de eersten reageerden niet op hun fluitspel. Ze vervolgen met: ‘We hebben klaagliederen gezongen, maar jullie hebben niet geweend’. Ze probeerden het toen met begrafenisje spelen , maar al weer gaven de vriendjes geen asem. Ze reageren op niks. Ze zijn net als de mensen te Laodicea, waarvan Christus zegt: ‘Jullie zijn koud noch heet’.
De Heer gaat nu het voorbeeld van de kinderen nader uitwerken. Johannes kwam als strenge boetprofeet, en van hem zeiden ze: ‘Hij heeft een duivel’. Zelf kwam Hij zonder strenge leefregel, zonder zich af te zonderen in een woestijn, en van Hem zeggen ze: ‘Zie, een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars’.
Ze luisteren niet naar Johannes en evenmin naar Jezus. Ze verwerpen de ernstige oproep tot bekering om aan het naderend oordeel te ontkomen. Ze luisteren evenmin naar de blijde uitnodiging van Jezus Christus om het heil te ontvangen.
Helaas vertonen velen in onze tijd hetzelfde beeld als Israël. Uiterlijk zijn ze godsdienstig, net als het oude volk van God. Maar ze worden koud noch warm, bij welke prediking dan ook.

Kinderen van de wijsheid

Gelden de woorden van de Heer het hele volk? Nee, gelukkig niet. De Heiland laat er op volgen: ‘De wijsheid is gerechtvaardigd op grond van haar werken’. Een andere vertaling heeft: ‘gerechtvaardigd door haar kinderen’.
De Heiland spreekt hier niet over de menselijke wijsheid, maar over de goddelijke wijsheid. Die goddelijke wijsheid komt uit in de zending van Johannes en in die van Jezus Christus. Laat de massa zowel de heraut als de koning verwerpen, toch heeft de wijsheid een uitwerking. Onder Israël zijn er die zich hebben bekeerd op de prediking van Johannes en die Jezus Christus als Messias hebben aanvaard. Zij geven daarmee als het ware de wijsheid gelijk, zij rechtvaardigen de wijsheid. Zij zijn voortbrengselen ofwel kinderen van de wijsheid. Dat geldt ook nu nog in onze tijd. Nog steeds worden er mensen bekeerd door de prediking van het evangelie. Het zijn in de regel niet de kopstukken van de maatschappij. Zij stellen zich niet tevreden met een uiterlijk godsdienstig vernisje, neen, ze kiezen daadwerkelijk voor de verworpen Man van Nazareth. Hoort u bij deze kinderen van de wijsheid in deze twintigste eeuw?

Verdraaglijker in het oordeel

Israël verwerpt de Messias en zijn boodschap. Dat kun je echter niet vrijblijvend doen. Hoe groot de schuld van Chorazim en Kapernaüm wel is blijkt als je ze vergelijkt met Tyrus en Sodom. Het hoogmoedige Tyrus en het schunnige Sodom zouden zich bekeerd hebben, als de krachten er in waren gebeurd die in Israël hebben plaatsgevonden. Het zal de inwoners van die steden dan ook minder slecht vergaan in de dag van het gericht van de inwoners van de bevoorrechte steden in Israël. Uit deze woorden van de Heer blijkt duidelijk dat verloren gaan en verloren gaan twee is. We kunnen rustig stellen dat de heidenen, die de taal van de schepping hebben verworpen, minder schuldig staan dan de inwoners van Nederland, die het evangelie zo vaak hebben gehoord en toch niet hebben aangenomen. Dat is wel een zaak om over na te denken!