Snel zoeken:
02 To live above

Er bestaat een Engels gezegde dat luidt:

To live above, with saints we love, will be glory; but to walk
below, with saints we know, is another story
.
In het Nederlands zou je dat kunnen weergeven met:
In hemelse sferen met heiligen verkeren is kolossaal; maar in
aardse dreven met christenen te leven is een ander verhaal.
Een gezegde dat er enigszins mee overeenstemt luidt:
Met christenen kun je wel wandelen, maar niet handelen.

We mogen niet generaliseren, maar in deze spreuken zit nogal eens
een kern van waarheid. Jacobus zou zeggen: 'Dit moet niet zo zijn,
mijn broeders' (Jk 3: 11). Ook onder IsraŽl kwam dit euvel voor gezien de waarschuwingen om niet tweeŽrlei gewichten op zak te hebben of een onzuivere efa te gebruiken (Dt 25: 13-16, zie ook Sp 20: 10,23).
Laat voor ons de vermaning niet nodig zijn die we vinden in Zc. 7: 9,10 en 8: 16,17. Laat onze handel en wandel beide de toets van Gods Woord kunnen doorstaan. Zie voor de uitdrukking 'handel en wandel': Ri.2: 19; 2Kr 13: 22; Jr 4: 18; 7: 2,5; 18: 11; 26: 13; Ez. 14: 22,23 (!!); 20: 43; 24: 14; 36: 17,19; Zc 1: 4,6.