Snel zoeken:
076 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 11:25-27 > nr. 576

Mattheüs 11:25
Voor wijzen verborgen….

Met een goede portie verstand kun je het in deze wereld erg ver brengen. En de mens heeft in deze tijd een geweldig staaltje van zijn kennen en kunnen gegeven. Wat ongelooflijk scheen is gebeurd: de maan is ontsloten.
Maar wat de geestelijke dingen betreft brengen we het met ons verstand niet erg ver. Ons natuurlijk verstand is wat dat betreft door de zone verduisterd, we snappen eenvoudig de dingen van God niet.
Iemand kan de meest ingewikkelde wiskundige stelling uit zijn mouw schudden en er een haast onoplosbaar probleem mee ontwarren, terwijl hij op geestelijk gebied meent met zijn goede levenswandel het probleem van zijn zondigheid te kunnen oplossen, wat een elementaire geestelijke dwaasheid is.
Om geestelijke waarden te kunnen verstaan moeten we worden als kinderen en eenvoudig aannemen wat God zegt zonder redenering. Geloven wil niet zeggen domweg maar wat aannemen, het betekent eenvoudig erkennen dat je een zondaar bent. Aanvaarden dat Jezus Christus voor je is gestorven op het kruis en daar de toorn van God heeft ondergaan. Geloven betekent niet met je verstand de hemel bestormen, het betekent ook niet domweg de gekste dingen aanvaarden. Het begint er mee dat we luisteren naar de stem van ons geweten en erkennen schuldig te staan voor God. Dan pas gaat er een rijk geestelijk terrein voor ons open. Dat erkennen van onze zondige toestand vereist echter een kinderlijk gemoed, en het leren kennen van geestelijke waarden blijft zo’n gezindheid vereisen.

Openbaring nodig….

Om iets van God en Christus te leren kennen hebben we openbaring nodig. En het vereist een hele portie deemoed en ootmoed om dat te erkennen. Daar moet je kind voor worden. Een kind beseft dat het afhankelijk is van wat vader en moeder vertellen. Het vraagt en vraagt en neemt de antwoorden van zijn ouders, vol vertrouwen aan. Zo hebben we als een kind openbaring van God nodig, en het vereist een eenvoudig gemoed om die openbaring aan te nemen. Wil iemand God leren kennen, dan is er maar één die God aan ons kan openbaren, dat is de Zoon.

“Niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren”.

Jezus Christus is gekomen om ons te laten zien wie God is in zijn heiligheid, zodat Hij moet toornen over het kwaad. Wie God is in zijn liefde, dat Hij zijn eigen Zoon voor ons wilde overgeven in de dood op het kruis.
De grote vraag is echter of we deze openbaring van god ook aannemen. Dat betekent dat we gelovig Jezus Christus aanvaarden als degene die door God gezonden is. Dat we in Hem geloven als de Zoon van God, die van eeuwigheid is, en dat we in Hem geloven als de waarachtige Mens, die stierf in onze plaats.
Wat gebeurt er echter in de wereld? Daar is de mens bezig uit te pluizen wie Jezus Christus is. Er zijn ik weet niet hoeveel boeken geschreven over Jezus van Nazareth. En iedere auteur heeft weer zijn eigen visie op de “historische” Jezus. Men redeneert over Jezus Christus in plaats van in Hem te geloven zoals de Schrift Hem voorstelt. Men vergeet totaal dat hier staat:

“Niemand kent de Zoon dan de Vader”.

Daar staat niet achter: “En wie de Vader het wil openbaren”. Jezus Christus is: God geopenbaard in het vlees. Dat is een onbegrijpelijke zaak voor het verstand. Dat vraagt geloof, kinderlijk geloof. De kwestie is maar of u die Jezus Christus als uw Heiland heeft aanvaard.