Snel zoeken:
06 Een bok gescheten

De bus met vertaalperikelen is nog niet leeg. Al eerder had ik het over een br. Readett uit Engeland die hier de conferenties bezocht. Deze had een zoon, die een funktie in Brussel vervulde. ik meen als tolk bij de Nato, maar daar wil ik vanaf wezen. In ieder geval sprak hij een aardig mondje Nederlands en een keer was hij gevraagd om voor jongelui in Eindhoven te spreken. Hij zou dat proberen in het Nederlands te doen. De jeugd vond het wel leuk dat 'dubbele Dutch' aan te horen. Het ging redelijk goed totdat hij een uitdrukking zodanig verhaspelde dat de jongelui in de lach schoten. 'Ah, zei ie 'nu geloof ik dat ik een bok geschoten heb'. Ja, dat had ie moeten zeggen, maar in plaats van een 'o' sprak hij een 'e' uit. Toen schoten de knapen niet slechts in de lach, maar daverde er een lachsalvo door het lokaal. Readett Jr., totaal niet van de kaart, wachtte even tot het jonge volk wat bedaard was en vervolgde daarop met: 'Ik denk dat ik zo juist een hele kudde bokken gesch......heb'.

Het duurde vrij lang voordat de spreker zijn betoog kon voortzetten....!!