Snel zoeken:
166 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 26:36-46

Als het mogelijk is

Er zijn mensen die wel erkennen dat Jezus van Nazareth op het kruis voor ons gestorven is om het oordeel van God te ondergaan, maar die leren dat dit niet per se noodzakelijk was. God zou volgens hen ook wel op andere wijze de weg tot redding voor zondige mensen hebben kunnen ontsluiten. Dit is echter een echt menselijke redenering, waarvoor niet alleen iedere grond in de Schrift ontbreekt, maar die dwars ingaat tegen wat de Bijbel zegt. Bovendien doet men daarmee tekort aan het werk dat Jezus Christus op het kruis heeft volbracht.

De Bijbel spreekt in dit opzicht heel duidelijk. Voordat de Heer gekruisigd werd heeft Hij vertoefd in een hof even buiten Jeruzalem. Het is de bekende hof van Gethsemané. Daar kwam alles wat er zou gebeuren in volle omvang op Hem af. Toen heeft Hij gebeden:
“Indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan”.

De beker ging echter niet voorbij. En de Heer was bereidwillig die te drinken, want Hij heeft aan het gebed toegevoegd:
“niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt”.
Daaruit volgt dat er geen andere weg was. Wilden wij mensen gered kunnen worden, dan moest Jezus Christus de dood aan het kruis en het oordeel van God over de zonden ondergaan. Een andere Schriftplaats zegt dat zo:

“Want het betaamde Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, vele zonen tot
heerlijkheid leidende, de overste Leidsman van hun behoudenis door lijden zou volmaken”.

Wilden er zonen in de heerlijkheid komen, dan moest hun Leidsman daarvoor lijden en in de dood gaan. Een andere weg om Heiland (Redder) van de wereld te worden, was er voor Jezus Christus niet. Het kruis was noodzakelijk. Maar dat heeft voor u en mij een dwingende consequentie, namelijk dat er buiten-het-kruis-om geen redding is. Er is geen redding, in welke godsdienst dan ook, die door de mens is uitgedacht en waar de mens op de een of andere wijze zelf iets voor zijn behoud moet presteren. Er is ook geen redding in een christendom waar men het kruis heeft gedegradeerd tot een noodlottige toevalligheid. Christus moest sterven, Christus moest geoordeeld worden. Wij mensen moeten dit in gehoorzaam geloof aanvaarden en onze schuld erkennen, willen we gered worden.

Niet alleen nodig, maar ook genoeg

Andere mensen zijn er wel van overtuigd dat ze de Heer Jezus nodig hebben maar ze begrijpen niet, dat de Hij ook voldoende is. Niet Christus en goede werken, ook niet Christus en de kerk zijn het, die iemand kunnen redden. Niet door Christus en de doop, of Christus en de belijdenis, ontvangt men vergeving van zonden. Het is niet Christus en ons goed doen, of Christus en het avondmaal, dat ons nieuw leven kan geven.
Het is Christus alleen.
‘Christus en…’ is een verdraaid evangelie. Christus zonder ‘en’ is de hoop voor de zondaar. Pas nadat iemand door geloof een kind van God geworden is, volgen de goede werken en de gehoorzaamheid aan de hele Bijbel. Als iemand gered is, wordt hij vermaand goede werken te doen en zo zijn liefde tot God te laten zien. Voor de redding zelf is de Heer Jezus niet alleen nodig, maar ook voldoende en… ook genoeg.

De Heiland heeft Zichzelf gegeven
op het kruis, op het kruis
opdat wij eeuwig zouden leven
door het kruis, door het kruis
Gezonken in de lijdensvloed
Getroffen door Gods oordeelsgloed
Gaf Hij voor ons Zijn kostbaar bloed
aan het kruis, aan het kruis