Snel zoeken:
00 De Bijbel als Boek

00 De bijbel als boek

Een bijzonder boek

In deze rubriek staan artikelen over de Bijbel als Boek. Voor de behandeling van bepaalde bijbelteksten afzonderlijk moet men de rubriek ‘Vragen over bijbelteksten’ raadplegen. Over de Bijbel als boek op zichzelf is heel wat te vertellen en dat gebeurt in deze rubriek.
Vooraf nog even dit: de Bijbel is eigenlijk niet één boek, maar is een verzameling van boeken en geschriften. Als je de Bijbel openslaat kom je al gauw tot de ontdekking dat dit ‘boek’ uit twee hoofddelen bestaat, te weten:
-het Oude Testament en
-het Nieuwe Testament.

Het eerste deel, vaak afgekort tot OT, omvat de boeken die het Joodse volk heeft bewaard en ons heeft overgeleverd. De apostel Paulus zegt dat het voorrecht van de Jood o.a. is dat “hun de woorden van God zijn toevertrouwd” (Rm 3:1,2). Dit eerste deel omvat de boeken Genesis tot en met Maleachi.
Het tweede deel, vaak afgekort tot NT, omvat de geschriften die na (1) de komst van Jezus Christus op aarde, (2) zijn dood op het kruis, (3) de opstanding uit de doden, (4) zijn hemelvaart en (5) de uitstorting van de Heilige Geest op aarde, zijn opgesteld. Dit tweede deel omvat de boeken Mattheüs tot en met Openbaring.

In een volgend artikel werken we deze samenstelling nader uit