Snel zoeken:
21 Rokende broeders in Londen

Zoals eerder opgemerkt werd er in de tijd voor de 2e wereldoorlog onder de 'broeders' in Nederland flink gesmookt. In de Angelsaksische landen was dat niet het geval. In Engeland bijvoorbeeld werd roken als zondig beschouwd.
Nu gebeurde het dat een aantal broeders uit Nederland, waaronder br. J.N. Voorhoeve, naar de conferentie in Londen ging. Ze namen daar hun intrek in een hotel of werden daar door de Engelse broeders ondergebracht. Na een dag vergaderen nodigde br. J.N. Voorhoeve de Nederlanders uit in zijn hotelkamer. Hij had een flinke doos sigaren uit Nederland meegenomen en wilde ze daarop in zijn kamer trakteren.
Zo gebeurde en ...al gauw stond de kamer blauw van de rook.
Plotseling werd er op de deur getikt en stak een Engelse conferentiebezoeker zijn hoofd om de deur. Hij trok zijn hoofd echter direct terug en sloot de deur weer. De Nederlanders voelden zich als betrapte schooljongens en voorzagen de nodige moeilijkheden...
Even later werd er weer op de deur geklopt en kwam dezelfde Engelsman in de deuropening staan met een pijp en tabak in zijn hand met de vraag of hij mee mocht roken. Met een zucht van opluchting werd dat natuurlijk toegestaan. Over de moraal of anti-moraal van dit verhaal wil ik het maar niet hebben...