Snel zoeken:
12 Het ontstaan van de Bijbel

Het ontstaan van de Bijbel

a De Bijbel is ontstaan over een tijdsperiode van zo’n 1500 jaar. De
eerste schrijver, Mozes, leefde ongeveer 1400 v. Chr. De laatste
schrijver Johannes leefde tot ca. 100 n Chr. De bijbel is dus ontstaan
tijdens een periode van ca 1500 jaar. Het boek de Psalmen beslaat
alleen al een periode van ca 1000 jaar. Ps. 90 is daarvan het oudst.

b. Aan de Bijbel hebben zo’n veertig schrijvers gewerkt, afgezien van
diverse overschrijvers en correctoren. Zij schreven samen 66 boeken
te weten 39 die het Oude Testament vormen en 27 die het Nieuwe
Testament vormen.
Dat de schrijfkunst al heel oud is volgt uit Nm 33: 2; Ri 8:14

c De bijbel is dus niet geschreven door één persoon, nee er zijn zo’n
40 verschillende schrijvers door God voor ingeschakeld en deze 40
verschilden in: karakter, leeftijd, land, beroep, milieu. Zij waren voor het
merendeel geen beroepsschrijver met uitzondering o.a. van Paulus
en Lukas

d De Bijbel heeft een rijke schakering wat de inhoud betreft. We treffen
een grote variatie aan: Verslagen, Geschiedenissen,
Levensbeschrijvingen, Wetten, Liederen, Klaagzangen, Spreuken,
Zegeningen, Vervloekingen...

e Ondanks de hierboven aangegeven punten vormt de Bijbel toch een
eenheid en dat is wel een geweldig wonder. Door de bijbel loopt als
het ware een rode draad en dat is dat de Bijbel spreekt over de
Messias en het heilsplan dat God heeft voor de mens en voor de
wereld. Lees o.a. Jh. 5:39.

f Ook de verspreiding van de Bijbel mag een wonder genoemd worden.
De Bijbel is een boek van een oosters volk, maar het is verspreid
over de hele wereld en daartoe in vele talen vertaald.

g Een volgend wonder is de uitwerking van dit boek en dat bij jong en
oud, in oost en west. Bataks en Eskimo's zijn er door aangesproken.
In dit verband is de volgende vraag wel op zijn plaats ” Wat doet de
Schrift mij; wat doe ik met de Schrift”?

f Tenslotte is ook de bewaring van de Bijbel een wonder: geen boek is
zo “vervolgd” (o.a. verbrand) en toch niet uitgeroeid, geen boek zo
becritiseerd en het heeft alle kritiek doorstaan.

Deze argumenten zijn wel waard om overdacht te worden, maar niet het
h o o f d moet “geraakt” worden (hoewel het verstand niet uitgeschakeld is, maar het h a r t zodat er bekering tot God en geloof in Jezus Christus bewerkt worden