Snel zoeken:
17a Is de Bijbel tijdgebonden

Is de Bijbel tijdgebonden?

Niet zo vreselijk lang geleden is de theorie gelanceerd dat de Bijbel tijdgebonden zou zij. Men gebruikte deze theorie om de absolute waarheid van de Schrift discutabel te stellen. Het menselijk element in de Bijbel zou er debet aan zijn dat je de Bijbel niet letterlijk kon nemen. De schrijvers gebruikten immer het begrippenmateriaal van hun tijd. Dat hield volgens diverse predikers heel duidelijk in dat de Bijbel tijdgebonden is

Dat de schrijvers van de Bijbel de taal en het begrippenmateriaal van hun tijd gebruikten hebben we al aangegeven, maar dat maakt de Bijbel niet tijdgebonden. Die term zou namelijk inhouden dat de Bijbel alleen waarde heeft voor de tijdgenoten van de schrijvers. De term beperkt namelijk de zeggingskracht van de Bijbel.

Een kennis van me lanceerde bij een bespreking zijn kritiek op dit begrip en introduceerde een andere term die wel recht doet aan het gezag van de Schrift. Hij stelde voor te spreken over het feit dat de Schrift ‘tijdbetrokken’ was. Denk aan het voorschrift om
”geen goud, zilver of koper mee te nemen in uw gordel” (Mt 10: 9; Mk 6:8).
De bedoeling van dat gebod is voor ons net zo duidelijk als voor de tijdgenoten van de Heer Jezus toen Hij hun dit voorschrift gaf. De enige moeilijkheid voor ons zit in de uitdrukking ‘in je gordel’. Om die term te begrijpen moet men weten dat men destijds in het Oosten gordels om het lichaam droeg net als een in de lengte dubbelgevouwen das of sjaal met de opening naar boven. Door die gleuf aan de bovenkant kon men geld, papieren en andere zaken in de gordel steken en dat zo meenemen. De uitdrukking is dus ‘tijdbetrokken’ maar de bedoeling van het voorschrift is zo helder als wat: de discipelen mochten geen ‘geld’ meenemen, maar moesten erop vertrouwen dat de Heer in hun levensbehoeften zou voorzien. Wij zouden dit voorschrift nu kunnen weergeven met ‘geen geld meenemen in je portefeuille of portemonnaie.

Een ander voorbeeld . In Lk 12:3 wordt gezegd dat;
“wat in het oor is gesproken in de binnenkamers, op de daken zal
worden gepredikt”
De bedoeling van dit gezegde is duidelijk genoeg. Alles wat in het geheim gezegd is, zal openlijk bekend worden gemaakt. We hebben alleen wat moeite met de uitdrukking ‘van de daken’ prediken. De verklaring is echter gemakkelijk te geven. Men had platte daken en de huizen op de bergen en heuvels kenden een hoogteverschil.. Je kon van het ene dak op het andere kijken. Van dak tot dak kon men zelfs wel een praatje met elkaar maken, zoals dat bij ons kan ‘over de heg’ heen. Met tijdgebondenheid heeft deze uitdrukking over prediken van de daken evenwel niets te maken.

Wel kwam het voor dat een gebod gewijzigd werd door een nieuw voorschrift , waardoor het eerste gebod zijn geldigheid verloor. Die wijziging werd dan door de Schrift aangegeven,.vergelijk hiervoor Lk 9:3 met Lk 22:35-38. In Lk 22 wordt het voorschrift om geen geld mee te nemen opgeheven

Hierbij kunnen we ook denken aan wat Paulus zegt over de wet in Rm 6:15 en Gl 3:22-25. De wet is in zeker opzicht tijdgebonden, maar die tijdgebondenheid maken niet wij uit , maar de Bijbel doet dat zelf. Grondig bijbel onderzoek om na te gaan of een schriftgedeelte ook nu in deze tijd nog geldig is is dus noodzakelijk!!