Snel zoeken:
092 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 14:01-13 > nr. 598

Mattheüs 14:1
Flitsen iut het Mattheüsevangelie
(Mattheüs 14:1-13)

Deze is Johannes

Als Herodes van het optreden van Jezus Christus hoort, begint zijn geweten te spreken. Hij heeft namelijk de voorloper van de Koning – Johannes de Doper – laten doden. Nu hij hoort van de buitengewone krachten die Jezus van Nazareth doet, weet hij maar één oplossing: hij is vast Johannes de Doper, die uit de doden is opgestaan. Mensen zeggen wel eens dat de opstanding een onmogelijkheid is en dat de dood het definitieve einde is. Herodes wist echter wel beter. As zijn geweten begint te spreken, heeft hij helemaal geen moeite meer met het probleem van de opstanding!

De zonde van Herode

Hoe is het met de dood van Johannes toegegaan? Wel, Herodes had Johannes al tijden in de gevangenis zitten. De moedige discipel had de koning namelijk gewezen op diens zondige verhouding met Herodias, de vrouw van zijn broer. In plaats van zijn zondige verhouding op te geven, wil Herodes de waarschuwende stem van de discipel smoren. Dus verdwijnt Johannes in het kerkerhol! Hij zou Johannes wel direct gedood hebben als hij niet ban was voor oproer onder het volk, dat Johannes hoog vereerde.
Ook ging er van Johannes een moreel overwicht uit, dat de koning weerhield om de profeet voorgoed het zwijgen op te leggen. Naarmate Johannes langer gevangen zat, werd deze invloed groter.

Johannes tóch gedood

Er was er echter één in het paleis die Johannes van kant wilde hebben, dat was Herodias. Op de verjaardag van Herodes krijgt ze haar kans. Haar dochter voerde voor het feestgezelschap een dans op, die zeer zeker niet vrij was van prikkelende elementen. We kunnen ons voorstellen dat de wijn ook zeer rijkelijk gevloeid heeft. Kortom, Herodes is zo ver heen, dat hij het meisje toestaat te vragen wat ze maar hebben wil. Deze pleegt overleg met haar doortrapt-gemene moeder, die aanraadt het hoofd van Johannes de Doper te vragen. In plaats van geld en goed een mensenhoofd!
Dit laat zien hoe zeer de haat ’n mens verleiden kan. Moeder en dochter spannen samen om de dienstknecht van God uit de weg te ruimen. Herodes moet het verzoek wel toestaan.
Stel je voor, daar gaat het meisje met ’t bloederige hoofd op een schaal naar haar moeder! Straks in de eeuwigheid zal dat hoofd tegen haar en haar moeder getuigen! Bij Herodes begint al tijdens zijn leven de stem van zijn geweten te getuigen. Helaas echter heeft Herodes die stem evenzeer gesmoord als de stem van Johannes.

Jezus vertrok naar een woeste plaats

Als Jezus Christus van de dood van Johannes hoort, vertrekt hij naar een woeste plaats.
Opnieuw wordt de Heiland geconfronteerd met de kracht van Satan en met de diepe verdorvenheid van de mens. Opnieuw zal hij overdenken zijn zending om de macht van Satan te niet te doen en de verdorven mens te redden door zijn zoendood op het kruis. Een zoendood ook bestemd voor ons.