Snel zoeken:
25 Vaten met reten

Voor de waarheid van het volgende verhaal kan ik minder instaan dan voor het vorige over de zes tabernakels. Toch wordt het als een historisch feit doorgegeven.
Een broeder sprak eens over het wonder te Kana dat de Heer water in wijn veranderde. Volgens hem waren dat eigenlijk twee wonderen. Ten eerste werd het water in wijn veranderd, maar ten tweede - en dat was een nog veel groter wonder- zat die wijn in vaten met reten en toch liep de wijn er niet uit!! Ook hier speelde een leesfout een rol. In diverse vertalingen staat namelijk in Jh. 2: 6 van de vaten: 'elk houdende twee of drie metrťten'. De spreker las dat als 'met reten' en had niet in de gaten dat het om een maataanduiding ging die men onvertaald heeft gelaten.

Waar kwam dat gras vandaan?
Nu kan men opmerken dat zoiets toch enkel voorkomt bij mensen die weinig letters hebben gegeten, maar wat te zeggen van het volgende: Ik sprak jaren terug ergens in het buitenland over: 'The boy who ( or 'that'??) had a fall; the boy who had a call and the boy who gave his all'. De jongen die gevallen was, is Mefiboseth (2Sm 4: 4); de jongen die geroepen werd, is SamuŽl (1Sm 3: 1-10) en de jongen die alles weggaf, was het jochie met de vijf broden en de twee visjes ( Jh 6: 1-13). De toepassing van die drie gevallen laat ik nu maar rusten, het gaat me om het feit dat na afloop van de dienst er een paar jongeren op me toekwamen en zeiden dat er in de geschiedenis van de spijziging nog veel meer wonderen verborgen zaten, want waar kwam dat vele gras vandaan en hoe kwam men aan die korven...? Later sprak ik met een 'werkende broeder' en die maakte precies dezelfde opmerking. De jongeren hadden het dus van hem 'geleerd'. Ik schrok hier eigenlijk wel van. Het bleek dat men onder een woeste plaats (verg. Mt 14) kennelijk een woestijn verstond ŗ la Sahara en er geen benul van had dat het om handkorven ging die men gemakkelijk mee kon nemen. Gebrek aan kennis van de situatie in IsraŽl speelde hier een rol en dat is toch wel triest. Naast de Bijbel kennis nemen van lectuur die gaat over het land en het volk van IsraŽl is beslist geen overbodige luxe!!