Snel zoeken:
26 Omdat zij de enigen zijn die het kunnen

Tijdens een conferentie in Dillenburg in Duitsland waren er heel wat gasten bijeen in het huis van de rijke fabrikant T. die er in de buurt woonde.
Br. T was een nogal autoritaire figuur met een zware stem. Onder de gasten was een Engels echtpaar W, waarvan de man opviel door uiterlijk en gedrag. Hij was klein, maar kogelrond en verder stond zijn mond nooit stil. In dat gezelschap moest hij vertaald worden als hij wat zei en dat beperkte zijn woordenstroom een beetje. Zijn vrouw had een nogal schriele figuur en ze zei niet veel, maar haar IQ was vrij wat groter dan dat van haar man.
Tijdens het gesprek wendde br T zich op een bepaald moment tot zr W met de dictatoriaal geuite vraag of zij wist waarom er in de Bijbel stond dat de vrouw moest zwijgen in de gemeente. Waarom hij dat vroeg werd niet direct duidelijk, maar kennelijk wilde hij de suprematie van de man beklemtonen. Er viel een stilte. De vraag werd vertaald en prompt antwoordde onze zwijgzame zuster W: ' Dat is omdat zij de enigen zijn die het kunnen'. Br. T was even met stomheid geslagen.
Een aantal aanwezigen had moeite om niet in lachen uit te barsten zo komisch was de situatie.