Snel zoeken:
27 De bijbel is als brood, etc

De volgende voorstellingen van de bijbel zijn heel treffend. De Bijbel is als::

……. Brood
Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat men daarvan eet en niet sterft (Jh6:50)

…….Vuur
Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord des Heren ( Jr 23:29)

……. Lamp
Uw woord is een lamp voor mijn voet ( Ps119:105)

……. Melk
Weest zeer begerig naar de onvervalste, redelijke melk opdat gij daardoor opgroeit tot behoudenis (1 Pt 2:2)

……. Honing
Zoeter dan honing uit de raat ( Ps19:11)

……. Goud
Kostelijker dan goud, ja, dan veel fijn goud (Ps 19:11)

……. Spiegel
Wie inziet in de volmaakte wet, die van de vrijheid (Jk1:23-25)

……. Een licht
Uw woord is een licht op mijn pad (Ps119:10)

……. Een hamer
Is niet mijn woord zó: als een hamer, die een steenrots vermorzelt? (Jr 23:29)

……. Een zwaard
Het zwaard van de Geest, dat is het woord van God (Ef 6:17)

……. Zaad
Onvergankelijk zaad, het levend en blijvend woord van God (1 Pt 1:23)