Snel zoeken:
30 De Bijbel vermeldt leugens

Staan er leugens in de Bijbel?

In een bijbelles had ik gesteld dat er leugens in de Bijbel staan. Een van de cursisten reageerde daarop zeer verontwaardigd als volgt:
“Is het niet uitgesproken grof en slecht om te zeggen dat er leugens in de Bijbel staan? De Bijbel is de ganse Waarheid. Als u van tegenstrij - digheden in de Bijbel spreekt, zeg ik ja; leugens: neen”.

Daarop heb ik hem het volgende antwoord gegeven dat ik ook u niet wil onthouden :

Inderdaad heb ik gesteld dat er pertinente leugens in de Bijbel staan. Dat deze opmerking verontwaardigde reactie oplevert is te begrijpen, maar dat komt omdat men de bedoeling van die opmerking niet heeft begrepen. Men schrok van mijn stelling hoewel ik die inleidde met de woorden "schrik niet". Uit het slot van mijn opmerking bleek, dat het ging om leugens, die satan uitgesproken heeft of die mensen verzonnen hebben. Mijn opmerking was namelijk bedoeld als een na-denkertje, waarachter de les schuil gaat om de Bijbel goed te lezen.

Er zijn namelijk mensen, die klakkeloos de bijbel lezen en die menen dat elke uitspraak in de bijbel ook de instemming van God heeft en die daarbij helemaal niet opletten van wie de betreffende uitspraak afkomstig is. Inderdaad is de Bijbel de ganse waarheid en de Bijbel zelf liegt niet, maar vermeldt wel de leugens van satan en van bepaalde mensen zoals Gehazi en anderen.

Toen de slang zei, dat de mens niet zou sterven als hij van de boom at, was dat een pertinente leugen en die leugen staat in de Bijbel vermeld. We moeten dus wel degelijk opletten "wie wat zegt". We moeten opletten of het gaat om een uitspraak die God door de bijbelschrijvers als Zijn uitspraak laat optekenen of dat vermeld wordt, dat deze of gene persoon dit of dat gezegd heeft.

Nogmaals: mijn uitspraak houdt niet in dat de Bijbel liegt of dat de Bijbel de waarheid zou verdraaien, maar betekent alleen dat in bepaalde gevallen de Bijbel de leugens van de satan of van de mens vermeld heeft en dat is dan naar waarheid gebeurd.
Als Gehazi tegen Elia zegt: “uw knecht is nergens heen geweest” dan is dat een pertinente leugen en de Bijbel vermeldt die zwart op wit; In dat opzicht is de Bijbel dus ook waarachtig.

Hopelijk is hiermee de kwestie duidelijk gemaakt en leren we ervan niet alleen te lezen wat er staat, maar ook na te gaan wie wat heeft gezegd..