Snel zoeken:
Eerst gehoorzamen dan God loven

Eerst gehoorzamen

Een zekere Pharmacus zond een kroon naar Caesar terwijl hij nota bene tegen hem rebelleerde. Caesar zond de kroon terug met de mededeling: “Laat Pharmacus eerst terugkeren tot zijn gehoorzaamheid aan mij dan zal ik zijn kroon accepteren als een een blijk van erkenning.
Hier zit deze les in: als we God willen eren met lofliederen en gebeden, maar we zijn Hem niet gehoorzaam dan zeggen die lofliederen Hem niets.