Snel zoeken:
Spurgeon en het gebed

Het effect van gebed

Aan Spurgeon werd eens gevraagd of hij zijn gedachten ook veranderd had wat betreft het effect dat bidden heeft,. “Alleen” zo zei hij “in deze zin dat mijn geloof erin steeds sterker geworden is. Het is maar niet een zaak van geloof alleen, maar ook van dagelijkse ervaring Ik maak dagelijks de meest merkwaardige verhoringen van mijn gebed mee. Ik kan aan de waarde van het gebed net zo min twijfelen als aan de wet van de zwaartekracht. Kijk naar mijn weeshuis. Om het gaande te houden heb ik 10.000 pond per jaar nodig. Slechts 1400 pond krijg ik aan vaste bijdragen, de andere 8600 pond krijg ik als verhoring op mijn gebed. Ik weet niet wat ik per dag zal ontvangen , maar ik vraag er God om en het komt”.
Meer nog dan Spurgeon had George Müller uit Bristol nodig voor zijn vele weeshuizen en God heeft ook diens geloof nooit beschaamd maar gezorgd dat deze weeshuizen door vrijwillige giften in stand gehouden konden werden.

Terwijl ik dit schrijf voel ik me beschaamd dat ik niet meer acht geslagen heb en sla op de kleine gebedsverhoringen die God me heeft gegeven. Ik ben geen gebedsfiguur zoals Spurgeon en Müller, en u misschien ook niet, maar ondervinden we niet dagelijks Gods trouw? We zijn er echter zo aangewend dat we eten, drinken, onderdak enz. ontvangen dat we het niet meer opmerken als verhoring van het gebed waarmee we de dag zijn begonnen en ons bij de Heer hebben aanbevolen. Er moeten soms moeilijkheden plaatsvinden om ons met intensief gebed tot God te wenden. Als Hij dan een uitkomst geeft merken we het effect van ons gebed op, maar aan de verhoring van onze gebeden om eten en drinken, om een goede reis, e.d. gaan we soms voorbij. Ik moet dan tegen mezelf zeggen met een variant op het bijbelwoord: “Dit moet niet zo zijn, Jaap”,